Protektivní efekt resveratrolu v přenosu neuropatické bolesti

3. 10. 2018

Léčba neuropatické bolesti patří ke stěžejním tématům výzkumu v algeziologii. Receptor P2X7 zprostředkovává neurální aktivaci a je spojován s chronickou neuropatickou bolestí, nádorovou bolestí a zánětem. Studie provedená na potkanech se zabývala neuroprotektivním účinkem resveratrolu na přenos neuropatické bolesti zprostředkované receptorem P2X7.

Receptor P2X7

Neurony zadních rohů míšních jsou primárními neurony somatosenzorické dráhy, která přenáší nociceptivní bolest, svědění a další senzorické informace z kůže nebo vnitřních orgánů do mozku. Tělo každého neuronu je těsně obaleno vrstvou satelitních gliových buněk. Purinergní receptor P2X7 se podílí na přenosu bolestivého signálu na periferii i v centrálním nervovém systému.

Předchozí experimenty na zvířatech ukázaly, že v případě neuropatické bolesti přispívá prostřednictvím ATP vyvolaná aktivace receptoru P2X7 v satelitních gliových buňkách ganglií zadních kořenů míšních k uvolnění zánětlivých cytokinů a následně zesiluje P2X3 zprostředkovanou bolestivou odpověď neuronů zadních kořenů míšních. V modelech neuropatické bolesti byla zjištěna zvýšená exprese receptorů P2X7 v zadních rozích míšních. Experimenty na zvířatech ukázaly, že u myší s knockoutovaným P2X7 receptorem došlo ke snížení incidence zánětem či poraněním nervů indukované hyperalgezie a alodynie. Lze předpokládat, že antagonisté receptoru P2X7 mohou snižovat senzitivitu k neuropatické bolesti.

Resveratrol

Resveratrol je polyfenol, jenž je syntetizován širokým spektrem druhů rostlin včetně těch, které patří mezi potraviny, jako jsou hroznové víno nebo arašídy. Bylo zjištěno, že resveratrol má protizánětlivé účinky. Mechanismus protizánětlivých účinků resveratrolu ve vztahu k receptoru P2X7 není zatím dostatečně objasněn a účinek resveratrolu na neuropatickou bolest zprostředkovanou receptorem P2X7 dosud nebyl studován.

Cíl studie

Cílem studie bylo prozkoumat vliv resveratrolu na přenos bolesti prostřednictvím receptorů P2X7 v gangliích zadních kořenů míšních u bolestivých neuropatických stavů.

Metodika a průběh

Studie byla provedena na potkanech, u kterých byl pro indukci neuropatické bolesti po poškození periferního nervu použit model chronického poškození kompresí (CCI − chronic constriction injury). Laboratorní potkani byli náhodně rozděleni do 5 skupin: kontrolní skupinu, skupinu, ve které potkani podstoupili simulovanou (sham) operaci, kontrolní sham skupinu léčenou resveratrolem, skupinu s modelem chronické konstrikce sedacího nervu (CCI skupina; byla provedena ligatura n. ischiadicus) a skupinu CCI léčenou resveratrolem. V každé skupině bylo 6 zvířat. Skupině CCI + resveratrol byl po provedení operace podáván gastrickou sondou orálně resveratrol v dávce 25 mg/kg/den po dobu 14 dní.

Výsledky

Úroveň exprese P2X7 mRNA a proteinu v dorzálních kořenových gangliích L4 a 5 byla ve skupině s CCI významně vyšší než v kontrolní skupině, sham operované skupině i sham operované skupině léčené resveratrolem. Podávání resveratrolu u potkanů s chronickou neuropatickou bolestí zvyšovalo práh termální a mechanické hypersenzitivity. V porovnání s CCI skupinou byla ve skupině CCI + resveratrol snížena úroveň exprese P2X7 mRNA a proteinu. Výsledky ukazují, že resveratrol inhiboval v CCI skupině upregulovanou koexpresi P2X7 a gliálního fibrilárního kyselého proteinu (GFAP; markeru satelitních gliových buněk) v satelitních gliových buňkách zadních rohů míšních.

Fosforylace kináz p38 a ERK1/2 (extracellular signal-regulated kinases, kinázy regulované mimobuněčným signálem) byla ve skupině CCI výrazně vyšší než v kontrolní skupině, sham operované skupině a sham operované skupině léčené resveratrolem, zatímco ve skupině CCI + resveratrol byla výrazně nižší než v CCI skupině.

Závěr

Výsledky studie dokazují, že resveratrol má schopnost tlumit přenos neuropatické bolesti zprostředkovaný receptorem P2X7 v satelitních gliových buňkách ganglií zadních kořenů míšních.

(blu)

Zdroj: Xie J., Liu S., Wu B. et al. The protective effect of resveratrol in the transmission of neuropathic pain mediated by the P2X7 receptor in the dorsal root ganglia. Neurochem Int 2017; 103: 24–35, doi: 10.1016/j.neuint.2016.12.006.Štítky
Diabetologie Geriatrie a gerontologie Neurologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diabetická neuropatie a její léčba
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se