Nová možnost léčby diabetické neuropatie na obzoru?

15. 1. 2019

Studie kalifornských autorů publikovaná v březnu 2018 v časopisu Neuropharmacology se zabývala účinkem nového derivátu kurkuminu při léčbě diabetické neuropatie na myším modelu.

Úvod

Diabetická neuropatie zhoršuje kvalitu života více než polovině diabetiků 1. i 2. typu. Neexistuje žádná schválená kauzální léčba a jediným doporučením pro prevenci a zpomalení progrese neuropatie je udržování přiměřené glykémie.

Kurkumin je polyfenol s řadou zdraví prospěšných vlastností, jeho biologická dostupnost a schopnost přechodu přes hematoencefalickou bariéru je však nízká. Proto byl vyvinut derivát kurkuminu J147, kterého se tento problém již netýká.

Jeho původním účelem byla léčba neurodegenerativních procesů spojených se stárnutím. Svým neurogenním a neuroprotektivním potenciálem i protizánětlivými a antioxidačními vlastnostmi by mohl být vhodný rovněž pro léčbu diabetické neuropatie.

Metodika a průběh studie

K hodnocení terapeutického efektu derivátu kurkuminu J147 byl využit myší model DM 1. typu indukovaného streptozocinem. Diabetes byl potvrzen vyšetřením glykémie, inzulinémie a glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Ihned poté bylo zahájeno podávání J147 2× denně sondou do žaludku. Jako vehikulum byl použit kukuřičný olej.

Studie probíhala 20 týdnů. Byly do ní zařazeny 4 skupiny po 10 myších: skupina kontrolních myší dostávající pouze vehikulum, kontrolní myši dostávající J137, myši s diabetem dostávající pouze vehikulum a myši s diabetem dostávající J147.

Efekt J147 byl hodnocen pomocí behaviorálních a fyziologických testů (měření citlivosti zadní tlapy na tepelný podnět, rychlost vedení vzruchu motorickým nervem, test alodynie vyvolané dotykem, RotaRod) a provedena byla také proteomická a transkriptomická analýza.

Výsledky a diskuse

Dlouhodobé užívání J147 u skupiny myší s DM 1. typu mírně snížilo glykémii i hladinu HbA1c, zatímco u kontrolních normoglykemických myší k ovlivnění glykémie nedošlo. Ve srovnání se skupinou diabetických myší užívající pouze vehikulum podávání J147 chránilo ischiadický nerv před zpomalením rychlosti vedení vzruchu. Jednotlivé dávky J147 rychle a přechodně zvrátily alodynii vyvolanou dotykem. Zpomalené vedení vzruchu nervovým vláknem a alodynie jsou významnými markery časné diabetické neuropatie a neuropatické bolesti. Analýza exprese RNA naznačila, že by tento derivát kurkuminu mohl působit prostřednictvím aktivace dráhy kinázy AMP. 

Závěr

Schopnost rychlého zmírnění alodynie po jednorázové dávce společně se schopností zmírnit nástup alodynie a předcházet zpomalení vedení vzruchu periferními nervy u diabetických myší nebo jej zmírňovat činí z J147 slibného kandidáta pro budoucí léčbu diabetické neuropatie a neuropatické bolesti.

(dos)

Zdroj: Daugherty D. J., Marquez A., Calcutt N. A., Schubert D. A novel curcumin derivative for the treatment of diabetic neuropathy. Neuropharmacology 2018 Feb; 129: 26–35, doi: 10.1016/j.neuropharm.2017.11.007.Štítky
Diabetologie Geriatrie a gerontologie Neurologie
Nejnovější kurzy
Diabetická neuropatie a její léčba
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Pacient s neuropatickou bolestí v ordinaci praktického lékaře
Autoři: doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Birgita Slováčková, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se