Venetostart – první ucelená mobilní aplikace s praktickými informacemi k léčbě venetoklaxem

27. 2. 2023

Společnost Abbvie připravila ucelenou mobilní aplikaci Venetostart s praktickými informacemi potřebnými v klinické praxi pro podávání venetoklaxu (Venclyxto), který je indikovaný k léčbě chronické lymfocytární leukémie (CLL) a akutní myeloidní leukémie (AML).

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

   

K čemu lze aplikaci Venetostart využít

Po otevření aplikace je možné zvolit, ke kterému onemocnění hledáte informace – CLL nebo AML:

V sekci CLL naleznete informace o dávkování venetoklaxu v kombinované léčbě v 1. linii, v kombinované léčbě i v monoterapii u relabujícího/refrakterního onemocnění a o úpravě dávkování u zvláštních skupin pacientů a v případě lékových interakcí. Jsou zde také uvedena poučení o režimových opatřeních, která je třeba sdělit pacientovi. Na základě nádorové nálože a clearance kreatininu je v aplikaci možné zjistit riziko syndromu nádorového rozpadu (TLS) a vyplývající informace o jeho profylaxi a monitorování. Další záložka přináší informace o úpravě dávkování v případě suspektního TLS nebo jiné toxicity s možností vložení vývoje stavu a zjištění dalšího doporučeného dávkování.

V sekci AML jsou opět informace o dávkovacím schématu v kombinaci s hypomethylačními látkami, pokyny pro úpravu dávky u zvláštních skupin pacientů a z důvodu lékových interakcí a návod na poučení pacientů o režimových opatřeních. I zde jsou informace potřebné pro posouzení rizika TLS a jeho profylaxi a pokyny pro postup při výskytu nehematologické toxicity stupně 3−4 a hematologické toxicity stupně 4 s volbou doby výskytu či jejich opakování a délky trvání, včetně zobrazení příslušného postupu.

Vedle toho v aplikaci naleznete ilustrační video znázorňující mechanismus účinku venetoklaxu u obou onemocnění (v angličtině), souhrn údajů o přípravku v češtině, reference studií s venetoklaxem v uvedených indikacích a vysvětlení často používaných zkratek v textech o venetoklaxu u CLL a AML.

Jak aplikaci Venetostart získat

Aplikace je určená pro zdravotníky a je možné si ji zdarma stáhnout do mobilního telefonu či tabletu pomocí QR kódu nebo přes App Store či Google Play. Aplikace je dostupná pro mobilní operační systémy iOS a Android. Potřebný je přístupový kód.

Závěr

Mobilní aplikace Venetostart nabízí zdravotníkům, kteří pečují o nemocné s CLL a AML, možnost mít neustále při ruce praktické informace potřebné pro adekvátní a bezpečnou léčbu venetoklaxem. Aplikace tak zjednodušuje použití tohoto přípravku a sdružuje potřebné informace na jednom místě.

(zza)Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se