Dočasné přerušení léčby nebo úprava dávky ibrutinibu u pacientů s CLL

8. 6. 2020

Práce týmu z Mayo Clinic v americkém Rochesteru, publikovaná letos v březnu v časopisu Cancer Medicine, se zaměřila na aspekty terapie ibrutinibem v reálné klinické praxi. Autoři mimo jiné hodnotili dopad změny dávky nebo dočasného přerušení podávání léčiva.

Odlišnosti reálné praxe od klinických hodnocení

V řadě klinických studií byl prokázán účinek ibrutinibu, prvního inhibitoru BTK (Brutonovy kinázy) v léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL). V klinických studiích se velmi pečlivě sleduje adherence k léčbě, výskyt nežádoucích účinků a další. Reálná klinická praxe je ovšem od klinických hodnocení odlišná, řada pacientů má komorbidity, další pak konkomitantní medikaci, omezené finanční prostředky nebo mohou zapomínat léky užívat.

Sledovaná populace pacientů

Citovaná práce měla retrospektivní design a týkala se pacientů léčených na Mayo Clinic v americkém Rochesteru mezi listopadem 2013 a prosincem 2017. Z 209 nemocných mělo 74 % nemutovaný IGHV, 20 % změny TP53 a 22 % nebylo dříve léčeno. 87 z těchto 209 pacientů zahájilo léčbu ibrutinibem v redukované dávce, tedy < 420 mg/den. Důvodem byla volba lékaře, konkomitantní medikace ad. V průběhu 281 sledovaných pacientoroků léčby bylo u 91 z 209 pacientů nutno dočasně léčbu přerušit zejména pro nehematologickou toxicitu, chirurgický výkon, méně pak pro hematologickou toxicitu či další.

Výsledná zjištění

S mediánem sledování 24 měsíců byl odhadovaný medián doby přežití bez výskytu události (EFS) 36 měsíců; mediánu doby celkového přežití nebylo dosaženo.

Dle multivariační analýzy byly s kratším EFS spojeny dočasné přerušení podávání ibrutinibu (poměr rizik HR 2,37; p = 0,06) a změny TP53 při začátku léčby ibrutinibem (HR 1,81; p = 0,048). Pouze změny TP53 byly spojeny s kratším celkovým přežitím (OS; HR 2,38; p = 0,015).

Závěr

Dle této studie se zdá, že počáteční dávka ibrutinibu nebo úprava dávky v průběhu léčby nemají vliv na parametry EFS či OS. Nicméně dočasné přerušení podávání ibrutinibu z jakéhokoliv důvodu může být spojeno s kratším EFS a OS.

Výsledky sledování ukazují, že v reálné praxi má více pacientů tendenci přerušit léčbu ibrutinibem z důvodu toxicity spíše než z důvodu progrese nemoci. I toto jsou zjištění, která je potřeba v klinické praxi reflektovat, zejména proto, že se jedná o chronickou perorální medikaci.

(eza)

Zdroj: Parikh S. A., Achenbach S. J., Call T. G. et al. The impact of dose modification and temporary interruption of ibrutinib on outcomes of chronic lymphocytic leukemia patients in routine clinical practice. Cancer Med 2020 May; 9 (10): 3390−3399, doi: 10.1002/cam4.2998.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se