Vliv duální bronchodilatační léčby kombinací tiotropium/olodaterol na dušnost spojenou s fyzickou námahou

18. 4. 2019

Cílem studie nedávno publikované v European Respiratory Journal bylo objasnit vliv kombinační bronchodilatační léčby dlouhodobě působícím anticholinergikem (LAMA) tiotropiem a olodaterolem, látkou ze skupiny beta2-agonistů s dlouhodobým účinkem (LABA), na výskyt dušnosti spojené s fyzickou námahou.

Redukce symptomů u pacientů s CHOPN

Dušnost spojená s fyzickou námahou je výrazným projevem onemocnění u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) vedoucím k omezení fyzické aktivity a následně ke zhoršení celkové kondice a snížení kvality života. Četné klinické studie potvrdily roli dlouhodobě působících anticholinergik, např. tiotropia, ve snížení dušnosti spojené s námahou.

Sledovaná populace

Do multicentrické randomizované dvojitě zaslepené studie se zkříženým uspořádáním bylo zahrnuto celkem 106 pacientů se středně těžkou až těžkou formou CHOPN (jednosekundová vitální kapacita plic [FEV1] ≥ 30 % a < 80 % predikované hodnoty), s plicní hyperinflací (funkční reziduální kapacita [FRC] > 120 % predikované hodnoty) a s dušností provázející běžné denní aktivity. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí 40–75 let, všichni byli aktivní kuřáci nebo bývalí kuřáci s více než 10 balíčkoroky v anamnéze. 7 jich nedokončilo obě fáze a nebyli zahrnuti do analýzy.

Metodika a průběh studie

Na základě randomizace dostávalo 52 pacientů nejdřív 6 týdnů tiotropium v dávce 5 µg denně a po 3týdenní vymývací periodě kombinační léčbu tiotropiem/olodaterolem v dávce 5/5 µg denně. U 54 pacientů byly tyto fáze obrácené. Nemocní užívající inhalační kortikosteroidy užívali tuto léčbu nadále i během studie. 

Primárním výstupem studie byla změna v dušnosti spojené s námahou na konci 6týdenního sledování srovnávaná se stavem na jeho začátku. Dušnost spojená s fyzickou námahou byla hodnocena pomocí modifikované Borgovy škály na závěr 3minutového testu CSST (Constant Speed Shuttle Test). V jeho průběhu pacienti 3 minuty chodí tam a zpět na 10 metrů dlouhém úseku v předem určeném tempu udávaném zvukovým signálem. Rychlost pohybu byla zvolena individuálně pro každého účastníka při zahájení studie, aby na konci testu intenzita dušnosti měřená na modifikované Borgově škále dosáhla hodnoty ≥ 4.

Výsledky

Po 6 týdnech užívání tiotropia byla intenzita dušnosti spojené s námahou, měřené na konci 3minutového CSST, nižší ve srovnání s dušností měřenou na začátku studie (průměr –0,968; 95% interval spolehlivosti [CI] −1,238 až −0,698).

Po 6 týdnech užívání kombinace tiotropium/olodaterol byla intenzita dušnosti rovněž nižší ve srovnání s výchozí hodnotou (průměr –1,325; 95% CI −1,594 až −1,056). Intenzita dušnosti byla po 6 týdnech užívání kombinační léčby signifikantně více snížená ve srovnání s léčbou tiotropiem (rozdíl –0,357; 95% CI –0,661 až –0,053; p = 0,0217).

Závěr

Duální bronchodilatační léčba kombinací tiotropium/olodaterol snižuje dušnost spojenou s námahou u pacientů s CHOPN a plicní hyperinflací signifikantně výrazněji než tiotropium samotné.

(alz)

Zdroj: Maltais F., Aumann J. L., Kirsten A. M. et al. Dual bronchodilation with tiotropium/olodaterol further reduces activity-related breathlessness tiotropium alone in COPD. Eur Respir J 2019 Mar 28; 53 (3), pii: 1802049, doi: 10.1183/13993003.02049-2018.Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se