Při porovnání všech inhalačních přípravků v udržovací léčbě CHOPN vykazuje největší přínos fixní kombinace LAMA/LABA

17. 4. 2019

Podle současných doporučení GOLD by měli pacienti s CHOPN, u nichž selže léčba SAMA, užívat při udržovací terapii LAMA nebo LABA. Na konci loňského roku byly publikovány výsledky zřejmě první analýzy, která porovnávala účinnost a bezpečnost všech inhalačních přípravků a jednotlivých tříd běžně používaných v léčbě CHOPN: SAMA, LAMA, fixní kombinace LAMA/LABA a ICS/LABA.

Metodika

Pomocí systematického průzkumu literatury publikované do 15. listopadu 2017 a síťové metaanalýzy relevantních prací byla porovnána účinnost a bezpečnost krátkodobě působících muskarinových antagonistů (SABA – ipratropium), dlouhodobě působících muskarinových antagonistů (LAMA – aklidinium, glykopyrronium, tiotropium, umeklidinium), fixních kombinací LAMA s dlouhodobě působícími β2-agonisty (LAMA/LABA – aklidinium/formoterol, indakaterol/glykopyrronium, tiotropium/olodaterol), umeklidinium/vilanterol a fixních kombinací inhalačních kortikosteroidů (ICS) a LABA (ICS/LABA – flutikason/vilanterol, budesonid/formoterol, salmeterol/flutikason) u pacientů se středně závažnou až závažnou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Zařazeno bylo 74 randomizovaných kontrolovaných studií, které porovnávaly jednotlivé přípravky mezi sebou nebo s placebem. Porovnávanými parametry byly změna jednosekundové vitální kapacity měřené před podáním další dávky (trough FEV1) oproti vstupu do studie, index přechodné dyspnoe, dotazník St George’s Respiratory Questionnaire a výskyt nežádoucích příhod po 12 a 24 týdnech léčby.

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly, že LAMA, LAMA/LABA a ICS/LABA vedou po 12 i 24 týdnech k významně většímu zlepšení trough FEV1 než placebo nebo monoterapie SAMA. Při zlepšení trough FEV1 byly všechny fixní kombinace LAMA/LABA s výjimkou kombinace aklidinium/formoterol statisticky významně účinnější než monoterapie LAMA a než fixní kombinace ICS/LABA. V rámci třídy LAMA bylo umeklidinium po 12 týdnech léčby spojeno se statisticky významně větším zlepšením v parametru FEV1 než tiotropium a glykopyrronium, rozdíl však nebyl významný klinicky. Jako nejefektivnější léky z hlediska zlepšení FEV1 byly nejčastěji uvedeny fixní kombinace LAMA/LABA. Podobné trendy byly pozorovány také z hlediska indexu přechodné dyspnoe a výsledků St George’s Respiratory Questionnaire.

Výskyt nežádoucích příhod byl u všech hodnocených typů léčby srovnatelný.

Závěr

Metaanalýza dosavadních studií porovnávající všechny běžně používané inhalační přípravky v udržovací léčbě středně závažné a závažné CHOPN ukázala, že z hlediska zlepšení FEV1 po 12 a 24 týdnech léčby jsou nejúčinnější fixní kombinace LAMA/LABA, naopak nejmenší přínos prokázaly SAMA, a to při srovnatelné bezpečnosti všech hodnocených tříd.

(zza)

Zdroj: Aziz M. I. A., Tan L. E., Wu D. B. et al. Comparative efficacy of inhaled medications (ICS/LABA, LAMA, LAMA/LABA and SAMA) for COPD: a systematic review and network meta-analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018 Oct 9; 13: 3203–3231, doi: 10.2147/COPD.S173472.



Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diferenciální diagnostika CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se