Přehled bronchodilatační léčby chronické obstrukční plicní nemoci

25. 2. 2019

Doporučení Globální iniciativy pro chronickou obstrukční plicní nemoc (GOLD) jsou aktualizována zpravidla 1× ročně a představují určité shrnutí dostupných poznatků, především výsledků klinických studií. Důležité kapitoly jsou věnovány lékům s bronchodilatačním účinkem.

Úvod

Bronchodilatancia jsou základem léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zvyšují průsvit dýchacích cest prostřednictvím relaxace hladkého svalstva, zlepšují spirometrické parametry, snižují hyperinflaci plic v klidu i při zátěži. Zlepšují rovněž toleranci zátěže. Nejčastěji jsou užívána v rámci každodenní, udržovací léčby CHOPN, a to inhalačně. Pro udržovací léčbu nejsou vhodné krátkodobě působící léky, ty postačují jen některým oligosymptomatickým pacientům ke zvládání akutních potíží. U všech ostatních jsou vhodná dlouhodobě působící bronchodilatancia z některé z následujících lékových skupin.

Dlouhodobě působící β2-agonisté (LABA − long-acting beta2-agonists)

 • formoterol
 • salmeterol
 • indakaterol
 • olodaterol
 • vilanterol

Efekt formoterolu a salmeterolu přetrvává 12 hodin a jsou tak určeny pro podání 2× denně, ostatní léčiva se užívají 1× denně. Někteří pacienti udávají kašel po aplikaci indakaterolu. Mezi nežádoucí účinky patří tachyarytmie, palpitace, hypertenze, tremor (zejména u starších pacientů). Může se vyskytnout hypokalémie, zejména při současném podávání thiazidových diuretik.

Dlouhodobě působící cholinergní antagonisté (LAMA − long-acting muscarinic antagonists)

 • aklidinium
 • glykopyrronium
 • tiotropium
 • umeklidinium

LAMA blokují působení acetylcholinu na muskarinové receptory hladkého svalstva dýchacích cest. Dávkování je 2× denně u aklidinia, u ostatních účinných látek 1× denně. Klinické studie prokázaly příznivější vliv LAMA (konkrétně tiotropia) na četnost exacerbací ve srovnání s LABA. Vzhledem k nízké biologické dostupnosti patří LAMA mezi léky bezpečné, nejčastějšími nežádoucími účinky jsou sucho v ústech, parageuzie, dále glaukom, obstipace nebo retence moči, nicméně příčinná souvislost s LAMA není jednoznačně prokázána.

Kombinace LABA/LAMA

Ve srovnání s monoterapií má kombinovaná léčba významně vyšší vliv na zlepšení plicních funkcí a zmírnění symptomů CHOPN. Předpokládá se také vliv na nižší výskyt exacerbací CHOPN. Dle aktuální verze českých „Doporučených postupů pro léčbu CHOPN“ tvoří terapie LAMA a LABA či kombinace LABA/LAMA základ udržovací léčby u pacientů s CHOPN.

Efekt inhalační léčby jednoznačně závisí na správném způsobu užívání. Jak zdůrazňuje GOLD, nikdy nesmí být opomenuta edukace pacienta stran použití inhalačního systému. Mezi v současnosti používanými inhalačními systémy je konkrétně zmíněn Respimat. Rozsáhlá klinická studie prokázala bezpečnost a účinnost léků při podání prostřednictvím Respimatu.

Methylxanthiny

 • aminofylin
 • theofylin

Pro úplnost je mezi bronchodilatancii nutno uvést methylxanthiny, léky určené pro perorální či injekční podání, spíše jako doplněk k inhalačním lékům nebo při akutních stavech. V léčbě CHOPN má uplatnění především theofylin, s mírným bronchodilatačním účinkem. Léčiva z této skupiny se nicméně vyznačují malou terapeutickou šíří a řadou nežádoucích účinků kardiovaskulárních, neurologických a gastrointestinálních.

Závěr

Dosud nemáme k dispozici lék s jednoznačně prokázanou schopností zastavit postupné zhoršování plicních funkcí u CHOPN. Inhalační bronchodilatancia nicméně redukují symptomy nemoci, snižují četnost exacerbací a zlepšují toleranci zátěže. Významně tak přispívají ke zlepšení kvality života pacientů s CHOPN.

(thr)

Zdroje: 
1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 2019 Report. GOLD, 2019. Dostupné na: https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2018/11/GOLD-2019-v1.7-FINAL-14Nov2018-WMS.pdf
2. Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP. Guidelines. Dostupné na: www.pneumologie.cz/guidelinesŠtítky
Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diferenciální diagnostika CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se