Postavení duální bronchodilatace tiotropiem a olodaterolem v managementu CHOPN

17. 5. 2019

Global Obstructive Lung Disease Initiative (GOLD) aktuálně doporučuje jako preferovanou léčbu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) zejména bronchodilatancia. Loni publikovaný článek přehledně shrnuje výhody duální bronchodilatace současným podáváním látek ze dvou skupin, jež se vzájemně doplňují a potencují příznivý efekt léčby, a uvádí indikace vhodné pro tuto kombinaci.

Benefity kombinace LAMA/LABA

Ačkoliv pro CHOPN je typická přítomnost setrvalých dýchacích obtíží a omezení proudění vzduchu, mnoho pacientů s CHOPN vykazuje významnou spirometrickou odpověď na bronchodilatační léčbu. Z používaných bronchodilatancií jsou dlouhodobě působící antimuskarinika (LAMA) a dlouhodobě působící agonisté receptorů β2 (LABA) účinnější než běžná krátkodobě působící léčiva, nicméně někteří pacienti zůstávají symptomatičtí i při monoterapii LAMA či LABA. Terapie zahrnující kombinaci léčiv z těchto dvou skupin vykazuje aditivní bronchodilatační efekt, a přitom minimalizuje vedlejší účinky dlouhodobě působících bronchodilatancií, jež jsou závislá na dávce. Ve srovnání s monoterapií navíc zlepšuje funkci plic a stav pacientů (dle jejich vlastního hodnocení). Oproti kombinaci LABA s inhalačními kortikoidy zase snižuje frekvenci exacerbací.

Nižší frekvence podání = vyšší adherence pacientů + úspora nákladů

Tiotropium má ve srovnání s ostatními LAMA dlouhý biologický poločas (27–45 hodin), což umožňuje jeho podání pouze 1× denně. Olodaterol je vysoce selektivní LABA vykazující téměř 100% vnitřní aktivitu na receptorech β2 a podává se rovněž 1× denně. Fixní kombinace se aplikuje inhalátorem Respimat. Dávkování 1× denně významně zvyšuje adherenci pacientů k léčbě, což se projeví i ve snížení potřeby zdravotní péče, a tedy v nižších nákladech.

Kdo profituje z eskalace na duální bronchodilataci

Zpráva GOLD zdůrazňuje, že bronchodilatancia jsou klíčová pro zvládání CHOPN, a vzhledem k důkazům o účinnosti duální bronchodilatační terapie doporučuje eskalaci na tuto léčbu u pacientů, kteří mají výraznější symptomy, ale nižší riziko exacerbací (skupina B). Doporučení se týká zejména pacientů, u kterých i při monoterapii přetrvává dušnost.

Kromě nich je vhodné zvážit duální bronchodilatancia i jako iniciální léčbu pacientů se závažnou dušností.

Pacienti s mírnými symptomy, ale vysokým rizikem exacerbací (skupina C), které přetrvávají navzdory monoterapii LAMA, by podle zprávy GOLD také mohli profitovat z eskalace na duální bronchodilatační terapii.

V případě, že pacienti trpí výraznými symptomy a riziko exacerbací je rovněž vysoké (skupina D), doporučuje se léčbu zahájit rovnou s duálními bronchodilatancii.

(mir)

Zdroj: Halpin D. M. G. The role of tiotropium+olodaterol dual bronchodilator therapy in the management of chronic obstructive pulmonary disease. Tuberc Respir Dis 2018; 81 (1): 13–18, doi: 10.4046/trd.2017.0098.Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se