Náklady na léčbu kombinací tiotropium/olodaterol a její účinnost oproti trojkombinační terapii CHOPN

12. 11. 2019

Autoři prezentované práce srovnávali náklady léčby hrazené zdravotním systémem (v USA), výskyt exacerbací CHOPN a pneumonie u pacientů, kteří zahájili léčbu fixní kombinací tiotropium/olodaterol (TIO/OLO), oproti pacientům léčeným trojkombinací (TT): dlouhodobě působícím antagonistou muskarinových receptorů (LAMA), dlouhodobě působícím β2-agonistou (LABA) a inhalačním kortikoidem (IKS).

V USA je chronická obstrukční nemoc (CHOPN) hlavní příčinou invalidity a mortality a předpokládá se, že přímé léčebné náklady na zvládání CHOPN zde dosáhnou v roce 2020 až 49 miliard dolarů. Největší ekonomickou zátěž představuje léčba exacerbací nemoci, které vyžadují akutní terapii, ať už ambulantní nebo za hospitalizace.

Terapeutická doporučení a praxe

Léčebné algoritmy jsou dané Globální iniciativou pro CHOPN (GOLD), která odlišuje 4 skupiny (A–D) pacientů dle závažnosti jejich choroby – rizika exacerbací a závažnosti příznaků. Terapie trojkombinací je doporučena pouze pro nejzávažnější projevy choroby, ačkoliv IKS se, navzdory doporučením GOLD 2018, v klinické praxi často podávají i pacientům s mírnějšími potížemi (skupiny A, B). Nesprávné nadužívání IKS je však spojeno s rizikem pneumonie a dalších dlouhodobých komplikací, které navyšují i ekonomické náklady. K dispozici je nicméně jen několik málo srovnání ekonomických a zdravotních dopadů reálných zkušeností léčby TT oproti LAMA+LABA; zejména výskytu pneumonií se věnuje velmi málo pozornosti.

Metodika studie

Do této retrospektivní observační studie byli z databáze zdravotního pojištění Medicare vybráni pacienti, kteří v období od 1. ledna 2014 do 30. června 2016 zahájili léčbu CHOPN kombinací TIO/OLO nebo TT. Jejich základní charakteristiky byly před hodnocením výstupů upraveny pomocí inverzní pravděpodobnosti vážení léčby (IPTW), která v podobných studiích minimalizuje případné zkreslující faktory.

Výsledky

Při podávání kombinace TIO/OLO byly v porovnání s použitím TT roční náklady spojené s léčbou CHOPN nižší o 4118 USD (35 %) a celkové náklady na léčbu o 5384 USD (23 %) (v obou případech p ≤ 0,001). U pacientů s terapií TIO/OLO bylo zjištěno významně méně závažných exacerbací (8,3 vs. 15,5 %; p = 0,014) a méně často se u nich vyskytovala pneumonie (18,9 vs. 30,9 %; p < 0,001). Sekundární analýza, která srovnávala libovolnou kombinaci LAMA+LABA s TT, potvrdila podobné výsledky jako při použití TIO/OLO, pouze finanční úspora byla v těchto případech nižší než u léčby TIO/OLO.

Závěr

Fixní kombinace tiotropium/olodaterol byla spojena s nižšími ekonomickými náklady a lepšími léčebnými výsledky než terapie trojkombinací dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů, dlouhodobě působícího β2-agonisty a inhalačního kortikoidu.

(mir)

Zdroj: Palli S. R., Buikema A. R., DuCharme M. et al. Costs, exacerbations and pneumonia after initiating combination tiotropium olodaterol versus triple therapy for chronic obstructive pulmonary disease. J Comp Eff Res 2019 Sep 27, doi: 10.2217/cer-2019-0101 [Epub ahead of print].Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diferenciální diagnostika CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se