Kvalita života a dlouhodobá nákladová efektivita při podávání fixní kombinace tiotropia a olodaterolu − analýza studie DYNAGITO

17. 5. 2019

Cílem léčby chronické obstrukční nemoci (CHOPN) je zlepšení kvality života pacientů. K terapii středně těžké až těžké formy tohoto onemocnění se používají dlouhodobě působící bronchodilatancia. Jednou z možností je použití fixní kombinace tiotropia a olodaterolu. Nákladovou efektivitu této léčby ve francouzských podmínkách zkoumala čerstvě publikovaná analýza studie DYNAGITO.

Úvod

U nemocných s CHOPN s perzistující nebo těžkou dyspnoe, případně u pacientů s vysokým rizikem exacerbací se k léčbě s výhodou používá kombinace dlouhodobě působícího β2-agonisty (LABA) olodaterolu s dlouhodobě působícím muskarinovým antagonistou (LAMA) tiotropiem. Výsledky studie DYNAGITO ukázaly, že tato fixní kombinace výrazněji snižuje roční míru celkových exacerbací (p < 0,05) v porovnání s monoterapií tiotropiem. Cílem této studie bylo rovněž odhadnout nákladovou efektivitu fixní kombinace tiotropia a olodaterolu oproti monoterapii tiotropiem u pacientů s CHOPN.

Simulační model

U pacientů s CHOPN byl k napodobení celoživotních účinků a nákladů na léčbu použit simulační model. Jednalo se o simulaci pro 15 tisíc pacientů, kteří byli léčeni buď fixní kombinací tiotropia a olodaterolu, nebo samotným tiotropiem. Model byl přizpůsoben francouzskému prostředí a zahrnoval francouzské jednotkové náklady na léčbu, udržovací terapii CHOPN, léčbu exacerbací CHOPN (středně závažné či závažné formy) a pneumonií. Hlavními výstupy byly roční míra závažných exacerbací, počet let života v plné kvalitě (parametr QALY) a celkové životní náklady.

Hodnocení nákladů

Náklady byly hodnoceny jak z pohledu Národního fondu nemocenského pojištění, kdy byly zohledněny veškeré náklady na zdravotní péči a denní příspěvky vyplácené pacientům při pracovní neschopnosti, tak z pohledu společenského, kdy byly hodnoceny náklady na zdravotní péči, které jsou hrazeny veřejným i soukromým pojištěním. Dále byla zahrnuta spoluúčast pacienta na doplatcích (nevratné náklady) a v neposlední řadě náklady související se ztrátou produktivity kvůli nepřítomnosti v zaměstnání.

Model rozlišoval náklady spojené s užíváním studijních léků, udržovací léčbou, léčbou exacerbací a léčbou pneumonií. Udržovací terapie zahrnovala návštěvy lékařů primární a sekundární péče, počet spirometrií, použití očkovacích látek proti chřipce a inhalačních kortikosteroidů. Přírůstkový poměr nákladové efektivity (ICER) byl vypočítán jako rozdíl v celkových průměrných životních nákladech na pacienta mezi léčbou fixní kombinací a samotným tiotropiem dělený rozdílem v průměrném počtu QALY na pacienta mezi oběma léčbami.

Veškeré využití zdravotní péče bylo oceněno v eurech.

Výsledky

Počet QALY pro fixní kombinaci tiotropia a olodaterolu byl o 0,042 vyšší než u léčby samotným tiotropiem (pravděpodobnostní analýza citlivosti [PSA] 0,043; 95% interval nejistoty [IU] −0,015 až 0,102). Ve společenské perspektivě znamenala léčba fixní kombinací zvýšení životních nákladů o 123 eur (PSA 131; 95% UI −1021 až 1026), což vedlo k ICER 2900 eur za získaný QALY. Vyšší náklady na léčbu fixní kombinací (1643 eur) nebyly zcela kompenzovány snížením nákladů na exacerbace (1540 eur).

Z pohledu francouzského Národního fondu nemocenského pojištění byly celkové celoživotní náklady sníženy o 272 eur při nasazení léčby fixní kombinací tiotropia a olodaterolu (PSA −267; 95% UI −1318 až 533), což mělo za následek dominanci léčby touto fixní kombinací z důvodu vyššího účinku s menšími náklady.

Analýzy citlivosti ukázaly, že snížení nákladů na exacerbace o 34 % zvýšily ICER na 15 400 eur, což by je ve francouzském prostředí stále považováno za nákladově efektivní. Výsledkem všech analýz byl zisk v parametru QALY.

Závěr

Léčba fixní kombinací tiotropia a olodaterolu vedla ve srovnání s monoterapií tiotropiem ke zvýšení parametru QALY, tedy počtu let prožitých v plné kvalitě života, a zároveň k úsporám celkových nákladů. Bylo zjištěno, že použití této fixní kombinace je nákladově efektivní, s nízkou cenou za 1 QALY.

(mkd)

Zdroj: Hoogendoorn M., Corro Ramos I., Baldwin M. et al. Long-term cost-effectiveness of the fixed-dose combination of tiotropium plus olodaterol based on the DYNAGITO trial results. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2019 Feb 18 (14): 447−456, doi: 10.2147/COPD.S191031.



Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se