Fixní kombinace tiotropium/olodaterol v běžné klinické praxi: Co na to pacienti?

28. 5. 2021

Neintervenční mezinárodní studie hodnotila terapeutický přínos fixní kombinace tiotropium/olodaterol v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) v reálné praxi prostřednictvím dotazníku, který vyplňovali pacienti.

Metodika a cíle studie

Podávání dlouhodobě působících muskarinových antagonistů (LAMA) a dlouhodobě působících β2-agonistů (LABA) představuje podle doporučení GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) z roku 2021 základ udržovací léčby pacientů se středně těžkou až velmi těžkou CHOPN. Klinický přínos a nákladovou efektivitu prokázala u těchto pacientů duální bronchodilatace kombinující oba typy přípravků. 

Klinickou kontrolu CHOPN z pohledu pacienta lze zjišťovat pomocí nástrojů, jako je Clinical COPD Questionnaire (CCQ). CCQ je validovaný jednoduchý dotazník, který byl přeložen do 140 jazyků, zahrnuje 10 položek a jeho vyplnění trvá zhruba 2 minuty. Použit byl i v prospektivní neintervenční otevřené studii ke zhodnocení změny v klinické kontrole CHOPN u dosud neléčených i dříve léčených pacientů. Případná předchozí léčba zahrnovala LAMA či LABA v monoterapii, případně kombinaci LABA s inhalačními kortikosteroidy (IKS).

Primárním sledovaným parametrem bylo dosažení terapeutického úspěchu definovaného jako snížení skóre CCQ o 0,4 bodu oproti vstupní hodnotě. Sekundární sledované parametry zahrnovaly spokojenost pacientů a ochotu pokračovat v léčbě.

Sledovaná populace

Zařazeno bylo 4819 pacientů s CHOPN z 11 zemí (Švýcarsko, Slovinsko, Česko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litva, Ukrajina, Rusko a Izrael), kterým ošetřující lékař nově předepsal fixní kombinaci tiotropium/olodaterol (LAMA/LABA) v inhalátoru Respimat. Dotazník na začátku a na konci léčby vyplnilo 4700 nemocných.

Průměrný věk pacientů činil 65,4 roku a 69,7 % účastníků tvořili muži. Téměř polovinu (48,1 %) pacientů tvořili aktuální kuřáci, 42,5 % bývalí kuřáci. Třída CHOPN GOLD B byla stanovena u 51,6 %, GOLD D u 42,7 %, GOLD C u 5,5 % probandů a 1 pacient byl klasifikován jako GOLD A. Průvodní onemocnění byla hlášena u 66,5 % pacientů, přičemž téměř u poloviny z nich se jednalo o kardiovaskulární choroby. Bez předchozí léčby CHOPN bylo 56,8 % pacientů, monoterapii LAMA či LABA dříve užívalo 28,1 % zařazených a kombinaci LABA + IKS 11,2 %. Medián délky sledování činil 6 týdnů.

Výsledky

Po 6 týdnech dosáhlo terapeutického úspěchu 81,4 % účastníků. Celkové skóre CCQ se zlepšilo průměrně o 1,02 bodu. Ke zlepšení skóre došlo u 92,2 % pacientů, u 2,5 % nebyla zjištěna změna a u 5,3 % nastalo zhoršení. Snížila se potřeba záchranné medikace o 1,25 vstřiku za den. Největší přínos byl zaznamenán u dříve neléčených pacientů, kde bylo terapeutického úspěchu dosaženo v 85,7 % případů; u pacientů dříve léčených kombinací LABA + IKS to bylo v 79,5 % a u pacientů s předchozí monoterapií LABA či LAMA v 74,2 %.

S léčbou bylo spokojeno nebo velmi spokojeno 75,1 % pacientů, největší spokojenost vyjádřili dosud neléčení. Téměř všichni pacienti (96,6 %) měli zájem pokračovat v léčbě kombinací tiotropium/olodaterol i po ukončení účasti ve studii.

Nežádoucí účinky se vyskytly výjimečně a byly v souladu se známým bezpečnostním profilem této kombinace.

Závěr

Užívání kombinace tiotropium/olodaterol, ať už jako iniciální léčby nebo po převedení z monoterapie LAMA či LABA nebo z kombinace LABA + IKS, vedlo v podmínkách reálné praxe u pacientů se středně těžkou až velmi těžkou CHOPN ke klinickému zlepšení dle dotazníku CCQ vyplňovaného pacienty a snížilo nutnost užívání záchranné medikace.
 

(lkt)

Zdroj:

Valipour A., Avdeev S., Szalai Z. Therapeutic success of tiotropium/olodaterol, measured using the Clinical COPD Questionnaire (CCQ), in routine clinical practice: a multinational non-interventional study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2021 Mar 10; 16: 615–628, doi: 10.2147/COPD.S291920.Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Diferenciální diagnostika CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se