Fixní kombinace olodaterol/tiotropium u pacientů s CHOPN: Co ukázal program TOviTO?

15. 7. 2019

Přehledový článek publikovaný letos v červnu v časopisu Drugs přináší aktuální pohled na využití a efektivitu kombinace olodaterol/tiotropium. Tato fixní dvojkombinace je v Evropě schválena pro dlouhodobou udržovací léčbu pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Úvod

Chronická obstrukční plicní nemoc je charakterizována perzistujícími respiračními obtížemi (kašel, produkce sputa, dyspnoe) a ireverzibilní obstrukcí dýchacích cest. Základem terapie CHOPN je udržovací bronchodilatační léčba, jejímž cílem je zlepšení klinických symptomů, snížení frekvence a závažnosti exacerbací a zvýšení kvality života. Kombinace dvou bronchodilatancií s odlišným mechanismem účinku pak může zvyšovat účinnost a omezit výskyt nežádoucích účinků při vysokých dávkách monoterapie. 

Farmakoterapie CHOPN

Ve farmakoterapii CHOPN se využívají bronchodilatancia (β2-agonisté, anticholinergika, methylxanthiny), inhalační kortikosteroidy, inhibitory fosfodiesterázy 4 a mukolytika. Preferovanou cestou podání je inhalace, pro udržovací bronchodilatační léčbu jsou upřednostňovány přípravky s dlouhým poločasem. Inhalačně se podává rovněž níže diskutovaná kombinace dlouhodobě působícího β2-agonisty olodaterolu a dlouhodobě působícího anticholinergika tiotropia s účinkem na muskarinové receptory M3

Program klinických studií TOviTO

Program TOviTO zahrnuje sérii klinických studií čítající přes 15 tisíc pacientů s CHOPN. Jeho cílem je systematicky zhodnotit účinnost kombinace olodaterol/tiotropium u těchto nemocných.

Účinek na plicní funkce

Kombinace olodaterol/tiotropium v dávce 5/5 μg denně byla podle výsledků studií TOnado a OTEMTO účinnější z hlediska zlepšení plicních funkcí pacientů se střední až velmi těžkou formou CHOPN ve srovnání s monoterapií olodaterolem či tiotropiem nebo placebem. Ve studii TOnado přetrvával tento efekt po dobu 52 týdnů sledování.

V 6týdenní klinické studii VIVACITO bylo podávání kombinace olodaterol/tiotropium v intervalu 24 hodin asociováno se signifikantně výraznějším zlepšením jednosekundové vitální kapacity plic (FEV1) ve srovnání s monoterapií olodaterolem či tiotropiem nebo placebem.

V 6týdenní studii ENERGITO pak bylo prokázáno výraznější zlepšení plicních funkcí při podávání kombinace olodaterol/tiotropium 1× denně ve srovnání s kombinací flutikason/salmeterol podávanou 2× denně. 

Kvalita života a dušnost

Podávání fixní kombinace olodaterol/tiotropium v dávce 5/5 μg/denně bylo ve studiích TOnado a OTEMTO asociováno s klinicky signifikantním zlepšením kvality života související se zdravím. Ve srovnání s monoterapií olodaterolem či tiotropiem nebo placebem bylo u pacientů léčených fixní kombinací pozorováno rovněž signifikantní snížení dušnosti.

Tolerance fyzické zátěže

Studie MORACTO, TORRACTO, PHYSACTO a OTIVATO prokázaly zlepšení inspirační kapacity a výdrže při cvičení u pacientů, kterým byla podávána fixní kombinace olodaterol/tiotropium v dávce 5/5 μg denně. 

Pozice fixní duální kombinace olodaterol/tiotropium v léčbě CHOPN

Cílem farmakologické léčby pacientů s CHOPN je kontrola klinických symptomů a současně snížení rizika budoucího výskytu nepříznivých událostí (exacerbace, progrese onemocnění, mortalita).

Současná doporučení upřednostňují individualizovanou léčbu pro daného pacienta, která vychází ze zhodnocení závažnosti jeho symptomů a výskytu exacerbací v anamnéze. Na základě těchto parametrů jsou pacienti zařazeni do jedné z kategorií GOLD A−D (Global Initiative for Obstructive Lung Disease). Pro pacienty v kategorii GOLD D, kteří mají více symptomů a vysoké riziko exacerbací, je doporučována udržovací duální bronchodilatační léčba dlouhodobě působícími anticholinergiky v kombinaci buď s dlouhodobě působícími β2-agonisty, nebo s kortikoidy.

Pro zjednodušení aplikace bylo vyvinuto několik fixních kombinací − jednou z nich je olodaterol/tiotropium. Její účinnost u pacientů se středně těžkou až velmi závažnou formou CHOPN byla potvrzena v řadě klinických studií v rámci programu TOviTO. Výsledky těchto studií rovněž ukazují, že tato léčba je pacienty dobře tolerována.

(alz)

Zdroj: Blair H. A. Tiotropium/olodaterol: a review in COPD. Drugs 2019; 79 (9): 997−1008, doi: 10.1007/s40265-019-01133-w.Štítky
Pneumologie a ftizeologie
Nejnovější kurzy
Diferenciální diagnostika CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se