Prospektivní studie preskripčních zvyklostí v terapii bipolární afektivní poruchy

6. 3. 2019

Bipolární afektivní porucha je chronickým psychiatrickým onemocněním, které výrazně ovlivňuje život pacientů. Vzhledem k vysokému riziku rekurentních epizod je v její léčbě zásadní správně zvolená profylaxe. Cílem prezentované prospektivní studie bylo srovnat preskripční zvyklosti u tří rutinně předepisovaných stabilizátorů nálady (lithium, valproát, karbamazepin) a analyzovat výsledky léčby.

Lithium, valproát a karbamazepin v profylaktické léčbě bipolární poruchy

Bipolární afektivní porucha zásadně zasahuje do života pacientů. Jedná se o chronické onemocnění s vysokým rizikem rekurence. Správně zvolená profylaktická léčba je proto zásadní pro prevenci opakovaných epizod, interepizodických symptomů a také pro zlepšení celkového stavu pacientů.

Od 60. let 20. století bylo standardem profylaktické léčby lithium. Klinickými prediktory dobrého efektu léčby lithiem jsou diagnóza bipolární poruchy typu I (klasifikace dle DSM-IV), čistě manické projevy, kompletní remise v interepizodických obdobích nebo dobrá odpověď na léčbu lithiem u příbuzného I. stupně. Od 90. let byly pro profylaktickou léčbu schváleny další dva přípravky patřící mezi antikonvulziva – valproát a karbamazepin. Klinickým prediktorem dobré odpovědi na léčbu antikonvulzivy je přítomnost smíšených či psychotických rysů.

Dlouhodobá profylaktická léčba jedním z těchto tří přípravků často selhává, některá mezinárodní doporučení proto preferují kombinační léčbu. V současnosti však není k dispozici dostatek dat podporujících lepší efekt monoterapie lithiem, valproátem nebo karbamazepinem, případně některou z jejich kombinací. Ohledně lepšího efektu terapie valproátem nebo karbamazepinem v případě rychle cyklující bipolární poruchy rovněž nebylo dosaženo konsenzu.

Cílem následující prospektivní studie proto bylo popsat preskripční zvyklosti a efekt léčby u pacientů s bipolární poruchou léčených v období 4 let v jednom ze dvou psychiatrických center v Itálii.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zapojeno 234 pacientů ve věku 18–65 let sledovaných po dobu minimálně 18 měsíců a léčených lithiem, valproátem či karbamazepinem nebo jejich kombinací. Na začátku studie pacienti podstoupili diagnostický pohovor s psychiatrem, v průběhu 18měsíčního sledování bylo zhodnocení léčby prováděno v 16týdenních intervalech.

Preskripce profylaktické léčby byla klasifikována do jedné ze 3 kategorií: monoterapie lithiem, monoterapie valproátem nebo karbamazepinem, kombinace lithium a valproát nebo karbamazepin.

Výsledky

Nejčastěji předepisovanou profylaxí byla kombinace lithia s karbamazepinem nebo valproátem (54,3 %), následovaná monoterapií valproátem nebo karbamazepinem (24 %) a monoterapií lithiem (22 %). Více než 70 % pacientů současně užívalo antidepresiva či antipsychotika. Kombinační léčba lithiem s karbamazepinem nebo valproátem byla častěji předepisována pacientům s bipolární poruchou typu I, s vyšším počtem předchozích epizod a s celoživotně přítomnými psychotickými symptomy. Monoterapie valproátem či karbamazepinem byla častěji předepisována pacientům s úzkostnou poruchou.

Počet opakovaných epizod v době sledování po zařazení do studie významně klesl u všech pacientů, redukce výskytu opakovaných epizod byla signifikantně vyšší u nemocných léčených kombinací lithia s valproátem nebo karbamazepinem ve srovnání s monoterapií valproátem či karbamazepinem, ne však ve srovnání s monoterapií lithiem.

Frekvence smíšených epizod byla v době sledování častější u pacientů léčených kombinací lithium a valproát / karbamazepin.

Závěr

Výsledky této studie mohou napomoci lepší personalizaci dlouhodobé profylaktické léčby bipolární afektivní poruchy na základě klinických projevů.

(alz)

Zdroj: Musetti L., Tundo A., Benedetti A. et al. Lithium, valproate, and carbamazepine prescribing patterns for long-term treatment of bipolar I and II disorders: a prospective study. Hum Psychopharmacol 2018; 33 (6): e2676, doi: 10.1002/hup.2676.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se