Postavení valproátu jako stabilizátoru nálady v terapii bipolární afektivní poruchy

17. 6. 2019

Bipolární afektivní porucha je závažným, chronickým psychiatrickým onemocněním s typickým střídáním hypomanických nebo manických fází s fázemi deprese. Základem farmakologické léčby je stabilizace nálady, jednotlivé terapeutické strategie cílí na zvládnutí akutní fáze s následující úpravou dlouhodobé medikace podle stavu pacienta. Mezi základní stabilizátory nálady patří lithium, antiepileptika a atypická antipsychotika. Následující text přináší přehled indikací, dávkování a nežádoucích účinků valproátu ze skupiny antiepileptik.

Inzerce

Účinnost valproátu v terapii bipolární afektivní poruchy

Výsledky starších studií naznačují účinnost monoterapie valproátem v terapii akutní manické fáze bipolární afektivní poruchy, vzhledem k odlišné metodologii starších studií je však bližší analýza těchto dat obtížná. Metaanalýza 6 recentních placebem kontrolovaných RCT prokázala účinnost valproátu v terapii akutní manické fáze. Terapeutický efekt se dostavil po 5−15 dnech od začátku terapie. 

Data týkající se účinnosti valproátu v terapii akutní depresivní fáze bipolární afektivní poruchy jsou nejednoznačná, výsledky 3 recentních studií naznačují jeho účinnost ve srovnání s placebem, v 1 studii rozdíl účinků placeba a valproátu nebyl prokázán.

K dispozici jsou rovněž dvě recentní studie srovnávající valproát a placebo v prevenci relapsů, dále 4 studie srovnávající valproát s lithiem a 1 studie srovnávající valproát s olanzapinem; medián doby sledování v těchto studiích činil 6−24 měsíců. Metaanalýza těchto studií prokázala vyšší účinnost valproátu v prevenci relapsu ve srovnání s placebem. Nebyl prokázán rozdíl v účinku valproátu a lithia nebo olanzapinu v této indikaci.

Nežádoucí účinky valproátu

Nežádoucí účinky terapie valproátem zahrnují somnolenci, bolesti hlavy, gastrointestinální obtíže a vypadávání vlasů. Mezi závažnější a vzácné nežádoucí účinky patří trombocytopenie a selhání jater. Vzhledem k prokázanému teratogennímu potenciálu valproátu je nutná zvláštní opatrnost při předepisování tohoto preparátu ženám ve fertilním věku.

Dávkování

Cílová dávka valproátu se pohybuje mezi 1500 a 2500 mg denně. Doporučena je kontrola hladiny valproátu v séru 2−5 dnů po zahájení léčby a po každém navýšení dávky. Vzorek krve pro analýzu je vhodné odebrat 12 hodin po užití poslední dávky. Cílová hladina valproátu v séru se pohybuje mezi 50 a 125 μg/ml. Po dosažení stabilní hladiny by měla být sérová hladina valproátu kontrolována v intervalech 6−12 měsíců. Ve stejných intervalech by rovněž měly být zkontrolovány jaterní a renální funkce a zhodnocen krevní obraz.

(alz)

Zdroj: Ruegg, H., Adler, C., Duran, L. R. P. et al. Essential pharmacotherapies for bipolar disorder. Curr Treat Options Psych 2019; 6: 75, doi: 10.1007/s40501-018-0162-0.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.