Antikonvulziva jsou v léčbě bipolární poruchy spojena s nejmenším dopadem na sexuální funkce

8. 6. 2020

Je známo, že u pacientů s bipolární poruchou jsou − kromě samotného onemocnění − poruchy sexuálních funkcí nepříznivě ovlivněny podávanými psychotropními léky. Studie španělských autorů čerstvě publikovaná v Journal of Sexual Medicine porovnávala léčbu různými skupinami stabilizátorů nálady u pacientů s bipolární poruchou z hlediska nepříznivých účinků na sexuální funkce.

Metodika a průběh studie

Do této multicentrické průřezové studie bylo zařazeno 114 ambulantních pacientů s bipolární poruchou, kteří byli nejméně 6 měsíců v euthymii léčeni pouze stabilizátory nálady. Pacienti byli rozděleni do skupiny s podáváním samotného lithia, samotných antikonvulziv (valproát či lamotrigin), lithia + antikonvulziv nebo lithia + benzodiazepinů. Změny sexuálních funkcí byly hodnoceny pomocí dotazníku CSFQ-14 (Changes in Sexual Functioning Questionnaire Short Form). Pacienti uváděli údaje týkající se sexuální touhy, sexuálního vzrušení a orgasmu.

Výsledná zjištění

Ve skupině pacientů se samotnými antikonvulzivy bylo zjištěno lepší celkové skóre sexuálních funkcí než ve skupině s lithiem a ve skupině s lithiem + benzodiazepiny. V porovnání se skupinou se samotnými antikonvulzivy bylo u skupiny s lithiem zaznamenáno horší skóre pro sexuální vzrušení, u skupiny s lithiem + benzodiazepiny horší skóre sexuální touhy a u skupiny s lithiem + antikonvulzivy horší skóre u orgasmu. Obecně bylo nižší skóre ve všech dílčích škálách pozorováno u žen a u osob vyššího věku. Vyšší skóre sexuálního vzrušení bylo spojeno s vyšší kvalitou života.

Závěr

Jak ukázala tato studie, u pacientů s bipolární poruchou s ≥ 6měsíční euthymií je léčba lithiem v monoterapii nebo v kombinaci s benzodiazepiny provázena horším skóre sexuálních funkcí než léčba valproátem nebo lamotriginem. Antikonvulziva prokázala v této studii nejmenší nepříznivý dopad na sexuální funkce.

(zza)

Zdroj: García-Blanco A., García-Portilla M. P., Fuente-Tomás L. et al. Sexual dysfunction and mood stabilizers in long-term stable patients with bipolar disorder. J Sex Med 2020 May; 17(5): 930−940, doi: 10.1016/j.jsxm.2020.01.032.Štítky
Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se