Změna cílené léčby u pacientů s revmatoidní artritidou

14. 6. 2019

Hodnocení účinnosti, bezpečnosti a spokojenosti pacientů s převedením z adalimumabu na baricitinib bylo ve formě posteru prezentováno na výroční konferenci Americké společnosti pro revmatologii konané v Chicagu v říjnu 2018.

Inzerce

Cílená léčba revmatoidní artritidy ve studii RA-BEAM

Baricitinib je perorální inhibitor Janusových kináz schválený pro léčbu středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy (RA) u dospělých. Adalimumab je monoklonální protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-α), která nachází uplatnění u různých typů artritid včetně RA a u dalších autoimunitních onemocnění.

V klinické studii fáze III RA-BEAM s dobou sledování 52 týdnů vykázal baricitinib u pacientů s RA, kteří nedostatečně odpovídali na léčbu methotrexátem, klinické zlepšení ve srovnání s podáním placeba nebo adalimumabu. Autoři prezentované analýzy se zaměřili na hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby a také výstupů hodnocených samotnými pacienty (PROs − patient reported outcomes) ve skupině nemocných léčených adalimumabem, kteří po ukončení studie RA-BEAM vstoupili do jejího dlouhodobého prodloužení (RA-BEYOND) a dále byli léčeni baricitinibem.

Metodika a průběh studie

Ve studii RA-BEAM, která byla dokončena v září 2015, bylo 1305 pacientů randomizováno v poměru 3 : 3 : 2 k podání placeba, baricitinibu v dávce 4 mg 1× denně nebo adalimumabu v dávkování 40 mg každé 2 týdny. V týdnu 52 byla pacientům nabídnuta možnost vstoupit bez vymývací fáze do otevřeného prodloužení studie, ve kterém všichni dostávali 4 mg baricitinibu 1× denně. Studie zůstala zaslepená vzhledem k podávané léčbě v rámci RA-BEAM.

Výsledky

Do analýzy bylo zahrnuto 381 pacientů, kteří pokračovali v léčbě baricitinibem, a 238 těch, kteří byli převedeni z adalimumabu. Pacienti převedení z adalimumabu vykázali v období 24 týdnů po zahájení léčby baricitinibem zlepšení kontroly onemocnění a v období následujících 24 týdnů nebylo pozorováno zhoršení stavu. 68,9 % těchto pacientů vstupovalo do prodloužení studie s hodnotou klinického indexu aktivity onemocnění (CDAI) ≤ 10, v týdnu 24 to bylo 73,9 % nemocných a v týdnu 48 pak 73,5 %. Dále docházelo i k drobným zlepšením hodnocení bolesti a fyzických funkcí (dle dotazníku HAQ-DI − Health Assessment Questionnaire Disability Index).

Z pacientů, kteří při ukončení základní studie neodpovídali na studijní léčbu (CDAI > 10), dosáhla v prodloužení v týdnu 48 přibližně polovina nízké aktivity onemocnění (CDAI ≤ 10).

Míra incidence nežádoucích příhod během léčby (TEAEs) adjustovaná na expozici byla srovnatelná v obou skupinách pacientů (80,5 u těch, kteří pokračovali v léčbě baricitinibem, a 72,3 u pacientů převedených z adalimumabu). Výskyt infekcí a závažných nežádoucích příhod byl v obou skupinách taktéž srovnatelný.

Závěr

Převedení pacientů z léčby adalimumabem na baricitinib, a to bez vymývací fáze, bylo spojeno s udržením kontroly onemocnění po období 48 týdnů po změně léčby. Někteří z non-respondérů taktéž dosáhli nízké aktivity onemocnění. Nedošlo k nárůstu výskytu TEAEs, závažných nežádoucích příhod ani infekcí.

(este)

Zdroj: Weinblatt M. E., Taylor P. C., Keystone E. C. et al. Efficacy and safety of switching from adalimumab to baricitinib: long-term data from phase 3 extension study in patients with rheumatoid arthritis [abstract]. Arthritis Rheumatol 2018; 70 (suppl. 10): abstract n. 886. Dostupné na: https://acrabstracts.org/abstract/efficacy-and-safety-of-switching-from-adalimumab-to-baricitinib-long-term-data-from-phase-3-extension-study-in-patients-with-rheumatoid-arthritisŠtítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.