Zkušenosti s dlouhodobou léčbou psoriázy inhibitorem interleukinu 17A

13. 4. 2021

Aktuální publikace dlouhodobého prodloužení studie UNCOVER-3, která se zabývala terapií psoriázy ixekizumabem, popisuje účinnost a bezpečnost 4letého užívání tohoto léku.

Ixekizumab v terapii psoriázy

Psoriáza je chronické onemocnění, vyžadující dlouhodobou léčbu. Mezi přípravky, jejichž použití je schváleno u pacientů s těžšími formami tohoto onemocnění, patří ixekizumab (IXE), vysoce afinitní monoklonální protilátka proti interleukinu 17A (IL-17A). V randomizované studii UNCOVER-3 bylo zjišťováno, jaká je u pacientů se středně těžkou až těžkou formou psoriázy účinnost a bezpečnost IXE po 4 letech jeho užívání. 

Design studie

Do studie byli zařazeni pacienti se středně těžkou až těžkou psoriázou, kteří byli náhodně rozděleni do 4 skupin. V jednotlivých ramenech užívali buď placebo, nebo IXE v dávce 80 mg každé 2 týdny (Q2W), nebo IXE v dávce 80 mg každé 4 týdny (Q4W; u obou skupin, jež dostávaly IXE, byla počáteční dávka 160 mg), nebo 50 mg etanerceptu 2× týdně. Po 12 týdnech byli všichni pacienti převedeni do režimu IXE Q4W v dlouhodobém pozorování (LTE).

Prezentovaná studie se zaměřila na pacienty, kteří užívali IXE v doporučeném dávkování Q2W/Q4W (počáteční dávka 160 mg, následně po dobu 12 týdnů 80 mg Q2W, poté 80 mg Q4W). Do analyzovaného ramene bylo randomizováno 385 pacientů, z nichž 285 dosáhlo 204 týdnů na léčbě. 

Výsledky

Účinnost IXE přetrvala po celé 4 roky trvání studie. Ve skupině IXE Q2W/Q4W bylo pomocí metody mNRI (modified non-responder imputation) ve 204. týdnu zjištěno skóre PASI 100 (Psoriasis Area Severity Index), tedy zlepšení příznaků psoriázy o 100 %, u 48,3 % pacientů. 82,8 % jich dosáhlo minimálně PASI 75.

67 % pacientů, kteří měli při vstupu do studie projevy psoriázy na nehtech, 73 % se zasaženou kšticí a 77 % s palmoplantárními lézemi dosáhlo v týdnu 204 úplného vymizení těchto příznaků onemocnění. Téměř polovina pacientů (48,6 %) nahlásila ústup svědění. 

Během dlouhodobého prodloužení studie nebyly zaznamenány nové bezpečnostní signály užívání a byla potvrzena bezpečnost terapie IXE.

Závěr

Prezentovaná studie demonstruje vysokou účinnost a přetrvávající léčebnou odpověď i po 4 letech kontinuální léčby ixekizumabem u pacientů se střední až těžkou formou psoriázy. Bezpečnostní profil zůstává konzistentní s předchozími studiemi a nebyla nalezena nová rizika léčby. 

(eko)

Zdroj: Lebwohl M. G., Gordon K. B., Gallo G. et al. Ixekizumab sustains high level of efficacy and favourable safety profile over 4 years in patients with moderate psoriasis: results from UNCOVER-3 study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020 Feb; 34 (2): 301–309, doi: 10.1111/jdv.15921.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se