Vysoká míra terapeutické odpovědi na ixekizumab u pacientů s psoriázou po selhání předchozí léčby biologiky

12. 10. 2017

Nedávno byly publikovány výsledky subanalýzy studií s ixekizumabem v terapii středně těžké nebo těžké plakové psoriázy. Tato nová biologická látka vede k vysoké míře trvající odpovědi u pacientů se závažnějšími formami psoriázy.

Ixekizumab – látka cílící na interleukin 17A

Pacienti s psoriázou a nedostatečnou terapeutickou odpovědí na některé z tradičních biologických léčiv mohou profitovat z nového biologika ixekizumabu. Ten představuje monoklonální protilátku selektivně se vázající na interleukin 17A s vysokou afinitou.

Data ze studií fáze III: UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Data uveřejněná v dubnu 2017 v American Journal of Clinical Dermatology vycházejí z post-hoc subanalýzy u pacientů s nedostatečnou odpovědí na etanercept ze dvou studií fáze III. Jednalo se o studie UNCOVER-2 a UNCOVER-3. Odpověď na léčbu byla hodnocena v týdnu 12. K hodnocení byly využity různé škály zahrnující sPGA (static Physician Global Assessment, hodnotící psoriatické léze ve smyslu indurace, erytému a dle škály závažnosti) a PASI 75 (při dosažení tohoto parametru došlo u pacienta ke zlepšení nejméně o 75 % oproti výchozímu stavu). V případě škály sPGA bylo za terapeutickou odpověď hodnoceno zlepšení od vstupního indexu minimálně o 2 body s dosažením skóre 0 či 1.

Pacienti, kteří neodpověděli na léčbu etanerceptem v dávce 50 mg 2× týdně v průběhu prvních 12 týdnů, podstoupili 4týdenní wash-out a dále byli léčeni ixekizumabem podávaným každé 4 týdny, a to od týdne 16 do týdne 60. Obdobně pacienti léčení v prvních 12 týdnech placebem a bez uspokojivé terapeutické odpovědi byli v týdnu 12 převedeni na ixekizumab.

Povzbuzující výsledky

Po změně léčby na ixekizumab dosáhl podstatný podíl pacientů rychlého a trvajícího zlepšení poté, co v předchozím období neodpověděli na terapii etanerceptem. Ve studii UNCOVER-2 dosáhlo sPGA 0 či 1 po 12 týdnech podávání ixekizumabu 73 % nonrespondérů. Ve studii UNCOVER-3 dosáhlo PASI 75 78,2 % pacientů, taktéž po stejném intervalu léčby. Pokud šlo o bezpečnostní profil, nebyl zaznamenán rozdíl v tom, jestli byl ixekizumab nasazen po etanerceptu, nebo po placebu.

Závěr

U pacientů se středně závažnou či závažnou formou aktivní psoriázy může být obtížné dosáhnout optimální odpovědi i přes použití biologik. Citované studie ukázaly, že ixekizumab vedl k vysoké míře odpovědi po 3 měsících léčby, a to i u nemocných, jejichž odpověď na etanercept podávaný v předchozím období selhala. Jde tedy o velmi slibnou látku nabízející další krok ke kontrole tohoto komplikovaného onemocnění.

(eza)

Zdroj: Blauvelt A., Papp K. A., Griffiths C. E. M. et al. Efficacy and safety of switching to ixekizumab in etanercept non-responders: a subanalysis from two phase III randomized clinical trials in moderate-to-severe plaque psoriasis (UNCOVER-2 and -3). Am J Clin Dermatol 2017; 18 (2): 273–280, doi: 10.1007/s40257-016-0246-9.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se