Účinnost baricitinibu v dlouhodobé terapii revmatoidní artritidy

26. 10. 2020

Baricitinib selektivně a reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy JAK1 a JAK2 a je využíván v léčbě dospělých s aktivní formou revmatoidní artritidy (RA). Jeho bezpečnost při dlouhodobém podávání již byla prokázána předchozími analýzami, a to při délce podávání až 7 let. Neméně důležitá je také dlouhodobá účinnost tohoto léčiva, a právě na tu se zaměřila práce prezentovaná v červnu tohoto roku na výročním evropském revmatologickém kongresu EULAR 2020.

Baricitinib v klinických hodnoceních

Analyzována byla data získaná sledováním pacientů se středně těžkou až těžkou formou revmatoidní artritidy, kteří nebyli dříve léčeni nebo u nich byla pozorována nedostatečná odpověď na léčbu methotrexátem (MTX). Údaje o odpovědi na léčbu baricitinibem v dávce 4 mg denně byly získány z klinických hodnocení RA-BEGIN (pacienti doposud neléčení MTX) a RA-BEAM (pacienti s nedostatečnou odpovědí na MTX), které trvaly 52 týdnů, a dále z dlouhodobého prodloužení obou studií (RA-BEYOND) čítajícího dalších 96 týdnů léčby (dohromady 148 týdnů). Účinnost byla hodnocena pomocí zjednodušeného indexu aktivity onemocnění (SDAI − Simplified Disease Activity Index) a indexu fyzických schopností HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index). Za dosažení nízké aktivity onemocnění (LDA) bylo považováno skóre SDAI ≤ 11.

Dlouhodobá účinnost u nepředléčených nemocných (RA-BEGIN)

Ve studii RA-BEGIN, které se zúčastnilo 584 pacientů, byl podáván baricitinib samostatně nebo v kombinaci s MTX, kontrolní skupina dostávala pouze MTX. Ve 24. týdnu studie bylo dosaženo LDA u 62 % pacientů, kteří užívali baricitinib (± MTX), ve srovnání se 40 % pacientů ve skupině s monoterapií MTX. V rámci RA-BEYOND byly všechny tři skupiny léčeny baricitinibem. Míra odpovědi zaznamenaná ve 24. týdnu ve skupinách léčených baricitinibem se udržela až do 148. týdne sledování. 

Dlouhodobá účinnost u non-respondérů na MTX (RA-BEAM)

Ve studii RA-BEAM (1305 pacientů) byla ve 24. týdnu LDA potvrzena u 52 % pacientů léčených baricitinibem (+ MTX) a 50 % pacientů léčených aktivním komparátorem adalimumabem (+ MTX). V kontrolní skupině pacientů, kteří byli léčeni placebem (+ MTX), dosáhlo LDA pouze 26 % pacientů. Při přechodu do sledování RA-BEYOND v 52. týdnu byli všichni pacienti převedeni na baricitinib (pacienti z placebové skupiny byli převedeni již ve 24. týdnu). Míra odpovědi pozorovaná ve 24. týdnu u pacientů užívajících baricitinib a adalimumab se zachovala do 148. týdne. Nebyla pozorována významná změna v účinnosti léčby u pacientů, kteří přešli z adalimumabu na baricitinib. 

Závěr 

Výsledky analýzy ukazují, že dlouhodobá léčba baricitinibem v dávce 4 mg denně vede k udržení klinicky relevantní účinnosti po dobu až 3 let. Výsledky pro LDA a fyzické funkce hodnocené pomocí HAQ-DI byly obdobné. Baricitinib tak představuje vhodnou a efektivní terapeutickou volbu v léčbě středně těžké a těžké revmatoidní artritidy.

(par)

Zdroj: Smolen J. S., Xie L., Jia B.et al. SAT0152 Efficacy of baricitinib in patients with moderate-to-severe rheumatoid arthritis with 3 years of treatment: results from a long-term study. Ann Rheum Dis 2020; 79: 1016.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se