Účinnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou, u kterých selhalo podávání dvou nebo více DMARDs

20. 9. 2018

Na kongresu Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) v červnu 2018 byla prezentována studie zabývající se vyhodnocením účinku baricitinibu podávaného v dávce 2 mg a 4 mg pacientům s revmatoidní artritidou (RA), u kterých selhalo podávání více látek ze skupiny chorobu modifikujících antirevmatik (DMARDs).

Úvod

Baricitinib je perorální inhibitor Janusových kináz – JAK1 a JAK2. Je indikovaný k léčbě středně závažné až závažné aktivní revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, kteří dostatečně neodpovídali na jednu či více látek ze skupiny DMARDs nebo je netolerovali. V klinických studiích fáze III byla prokázána jeho klinická účinnost a příznivý bezpečnostní profil.

Metodika studie

Post-hoc byla vyhodnocena data z klinických studií u podskupin pacientů, u kterých selhalo podávání ≥ 2 DMARDs, což zahrnuje přibližně polovinu pacientů ze studií RA-BUILD a RA-BEAM a všechny ze studie RA-BEACON.

Baricitinib podávaný v dávce 2 mg a 4 mg byl porovnáván s placebem pomocí následujících parametrů: odpovědi ACR20, ACR50, ACR70, indexů SDAI, CDAI, skóre DAS28-CRP, indexu HAQ-DI a radiografického zhodnocení strukturálního poškození (mTSS). Byla hodnocena také bezpečnost přípravku. Pro pacienty ze studie RA-BEAM, u kterých selhala léčba ≥ 2 DMARDs, bylo provedeno také srovnání baricitinibu v dávce 4 mg s adalimumabem.

Výsledky

U více než 95 % pacientů, kteří nedostatečně reagovali na léčbu ≥ 2 konvenčními syntetickými DMARDs, byl jednou z látek, jejíž podávání selhalo, methotrexát. Podávání baricitinibu vedlo v této populaci v porovnání s placebem ke statisticky významně většímu zlepšení sledovaných parametrů účinnosti ve 24. týdnu, a to včetně fyzických funkcí. V populaci osob ze studie RA-BEAM, u kterých selhala ≥ 2 DMARDs (všichni pacienti měli jako základ léčby methotrexát), bylo podávání 4 mg baricitinibu spojeno s větším zlepšením než léčba adalimumabem.

V podskupině pacientů ze studií RA-BEAM a RA-BUILD baricitinib v dávce 4 mg ve 24. týdnu v porovnání s placebem významně inhiboval strukturální progresi onemocnění.

Celkový bezpečnostní profil baricitinibu podávaného v dávce 4 mg byl u populace s nedostatečnou odpovědí na ≥ 2 DMARDs v souladu s výsledky zjištěnými u celkové populace léčené baricitinibem.

Závěr

Data ukázala, že odpověď na podávání 2 a 4 mg baricitinibu je závislá na dávce, přičemž v obou dávkováních byl baricitinib pro pacienty, u kterých selhalo podávání více DMARDs, přínosem. Došlo ke zlepšení symptomů, fyzických funkcí i zpomalení strukturálního poškození.

(blu)

Zdroj: Genovese M. C., Dougados M., Schwartzman S. et al. SAT0237 Efficacy of baricitinib in patients with rheumatoid arthritis who failed 2 or more DMARDs. Ann Rheum Dis 2018; 77: 980. Dostupné na: https://ard.bmj.com/content/77/Suppl_2/980.1Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se