Účinnost a rychlost zmírnění bolesti u revmatoidní artritidy při přidání baricitinibu k methotrexátu

17. 2. 2020

Klinická studie fáze III RA-BEAM provedená u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) nedostatečně kompenzovanou methotrexátem ukázala přínos přidání baricitinibu nebo adalimumabu v porovnání s placebem z hlediska snížení počtu oteklých kloubů. Baricitinib však vykázal větší zmírnění bolesti, a to od 1. týdne v porovnání s placebem a od 2. týdne v porovnání s adalimumabem. Nedávno proto byly publikovány výsledky analýzy využívající data z této studie, jejímž cílem bylo porovnat podíl pacientů, kteří dosáhli daných prahů zmírnění bolesti, čas potřebný ke zmírnění bolesti a také souvislost mezi přítomností zánětu a bolestí.

Metodika studie

Baricitinib je perorální selektivní inhibitor Janusových kináz 1 a 2. Studie RA-BEAM byla multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie, která proběhla v letech 2012–2015. Zařadila 1305 dospělých pacientů s aktivní RA (nejméně 6 oteklých a 6 bolestivých kloubů a CRP ≥ 6 mg/l) s nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem. Účastníci byli randomizováni k přidání baricitinibu, adalimumabu nebo placeba k methotrexátu a po dobu 24 týdnů u nich byly sledovány míra bolesti pomocí 100mm vizuální analogové škály (VAS) a zánětlivé parametry.

Výsledky

V 1. týdnu léčby byl podíl pacientů s dosažením ≥ 30%, ≥ 50% a ≥ 70% zmírnění bolesti na VAS významně větší ve skupině s baricitinibem a ve skupině s adalimumabem než při podávání placeba. Ve 4. týdnu byl zjištěn významně větší podíl pacientů se zmírněním bolesti nejméně o 30 % a nejméně o 50 % ve skupině s baricitinibem v porovnání se skupinou s adalimumabem a v 8. týdnu byl při léčbě baricitinibem pozorován také větší podíl pacientů se zmírněním bolesti nejméně o 70 % než při léčbě adalimumabem. Podobné výsledky pak byly pozorovány pro baricitinib oproti adalimumabu i ve 24. týdnu. 

Baricitinib vedl s větší pravděpodobností k dosažení hodnoty bolesti na VAS ≤ 20 mm a ≤ 40 mm než placebo nebo adalimumab.

Větší zmírnění bolesti ve skupině s baricitinibem bylo patrné nezávisle na hladině zánětlivých parametrů, jako je CRP, sedimentace erytrocytů a počet oteklých kloubů.

Závěr

U pacientů s aktivní RA s nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem vedl baricitinib k většímu a rychlejšímu zmírnění bolesti než adalimumab a placebo. Výsledky této analýzy také naznačily, že zmírnění bolesti nesouviselo se zánětem.

(zza)

Zdroj: Taylor P. C., Lee Y. C., Fleischmann R. et al. Achieving pain control in rheumatoid arthritis with baricitinib or adalimumab plus methotrexate: results from the RA-BEAM Trial. J Clin Med 2019; 8 (6): E831, doi: 10.3390/jcm8060831.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se