Současné užívání konvenčních syntetických chorobu modifikujících léčiv a odpověď na baricitinib u pacientů s revmatoidní artritidou

8. 8. 2018

Baricitinib (BARI) je perorální inhibitor Janusových kináz (JAK1/JAK2), který je schválen k léčbě pacientů se středně závažnou až závažnou revmatoidní artritidou (RA). Prezentovaná post-hoc analýza dvou studií fáze III hodnotila, zda současné užívání konvenčních syntetických chorobu modifikujících léčiv (csDMARDs) má vliv na odpověď na léčbu BARI nebo její bezpečnost u pacientů s RA. Kromě toho sledovala i vliv současné léčby kortikoidy na účinnost a bezpečnost BARI.

Analyzovaná populace pacientů

Do analýzy byli zařazeni pacienti s ≥ 6 oteklými a citlivými klouby, kteří v minulosti neužívali biologická chorobu modifikující léčiva (bDMARDs). Ve studii RA-BEAM byli k další léčbě randomizováni pacienti s neadekvátní odpovědí na methotrexát, a to buď k léčbě placebem 1× denně, BARI 4 mg 1× denně, nebo adalimumabem (ADA) 40 mg 1× za 2 týdny. Studie RA-BUILD se účastnili pacienti s neadekvátní odpovědí na csDMARDs, randomizováni byli k placebu nebo BARI (2 nebo 4 mg) 1× denně. Pacienti dále užívali dříve nasazenou léčbu csDMARDs včetně methotrexátu. Celkem bylo do této post-hoc analýzy zahrnuto 716 pacientů léčených placebem a 714 pacientů léčených BARI 4 mg.

Výsledky

Methotrexát v monoterapii užívalo v placebových skupinách 71 % pacientů, methotrexát v kombinaci s alespoň jedním jiným csDMARD 21 % pacientů a csDMARD bez methotrexátu 6 % pacientů. Ve skupinách léčených BARI 4 mg bylo procento pacientů s methotrexátem v monoterapii 74 %, methotrexátem v kombinaci s alespoň jedním dalším csDMARD 18 % a 6 % pacientů užívalo jiná csDMARDs bez methotrexátu. Perorální kortikosteroidy užívalo při vstupu do studie 56 % pacientů léčených placebem a 55 % pacientů ve skupině léčené BARI; v průběhu studie pacienti v takto nastavené léčbě pokračovali.

Rozdíl v klinické účinnosti mezi BARI 4 mg a placebem byl po 12 týdnech léčby podobný bez ohledu na typ a počet současně užívaných csDMARDs (viz tabulka) nebo současně užívaných kortikoidů. Počet a typ csDMARDs nebo užívání kortikoidů neměly vliv ani na míru závažných nežádoucích účinků a přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků.

Tab. 1. Účinnost a bezpečnost různých kombinací BARI s csDMARDs během 12 týdnů léčby
Účinnost a bezpečnost různých kombinací BARI s csDMARDs během 12 týdnů léčby

Legenda:

ACR20 = 20% zlepšení podle kritérií American College of Rheumatology
ACR50 = 50% zlepšení podle kritérií American College of Rheumatology
ACR70 = 70% zlepšení podle kritérií American College of Rheumatology
csDMARDs = konvenční syntetická chorobu modifikující antirevmatická léčiva
DAS28-ESR = Disease Activity Score 28 se zahrnutím sedimentace erytrocytů
SDAI = Simple Disease Activity Index, zjednodušený index aktivity onemocnění

Závěr

Baricitinib je bezpečný a účinný u širokého spektra pacientů bez ohledu na počet současně užívaných csDMARDs nebo současné užívání kortikosteroidů.

(epa)

Zdroj: Kavanaugh A., Helt C., Muram D. et al. THU0078 Concomitant use of conventional synthetic DMARDs and response to baricitinib. Rheumatoid arthritis – prognosis, predictors and outcome. Poster presentation. Ann Rheum Dis 2017; 76 (Suppl. 2): 228−229, doi: 10.1136/annrheumdis-2017-eular.1342.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se