Selhání DMARD. Co teď?

14. 11. 2017

Mnoho revmatiků upíná k biologické léčbě veškeré naděje a věří, že je zbaví obtíží. Ale co když selže? Co s pacienty, kteří nereagují na konvenční ani biologické chorobu modifikující léky (DMARDs)?

Obtížně léčitelná skupina nemocných

Omezení pohyblivosti pacientů s revmatoidní artritidou je způsobeno jednak aktivitou nemoci, jednak přítomností ireverzibilních změn. Obojí je úzce propojeno se zánětem, který je proto hlavním cílem léčby.

Nejobtížněji řešitelnými pacienty jsou takoví, kterým selhala terapie konvenčními chorobu modifikujícími léčivy, a dokonce i biologiky. Navzdory možnostem biologické léčby je mnohdy obtížné nabídnout variantu, která by jim reálně pomohla. A nejde jen o výsledky detekovatelné biochemicky nebo pomocí zobrazovacích metod – kvalita života je to, co pacienty zajímá.

Hodnocení kvality života u pacientů léčených baricitinibem

Baricitinib je vysoce selektivní inhibitor Janusových kináz JAK1/JAK2, které zasahují do biologických pochodů důležitých v patogenezi revmatoidní artritidy. Podle studie RA-BEACON je účinný i u pacientů, kterým již selhala předchozí léčba různými konvenčními DMARDs a jedním nebo více biologiky – inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi) i non-TNFi látkami.

V této randomizované dvojitě zaslepené studii celkem 527 pacientů užívalo placebo / 2 mg baricitinibu / 4 mg baricitinibu 1× denně po dobu 24 týdnů. Hodnoceni byli pomocí různých skórovacích systémů, které se zaměřují na kvalitu života (EuroQoL 5-D), únavu (FACIT-F – Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue), invaliditu (HAQ-DI – Health Assessment Questionnaire-Disability Index) a další parametry.

Výsledky a závěr

Obě skupiny léčené baricitinibem zaznamenaly ve většině parametrů statisticky významné zlepšení ve srovnání s kontrolní skupinou. Zlepšení bylo obecně rychlejší a výraznější u pacientů léčených 4 mg baricitinibu a udrželo se po celou dobu sledování. Ve 24. týdnu mělo více pacientů léčených baricitinibem normální fyzickou aktivitu (HAQ-DI < 0,5; p ≤ 0,001), redukci únavy (FACIT-F ≥ 3,56; p ≤ 0,05), zlepšení globálního hodnocení aktivity choroby – Patient’s Global Assessment of Disease Activity (PtGA; p ≤ 0,001) a snížení bolestivosti (p ≤ 0,001) i redukci trvání ranní ztuhlosti kloubů (p < 0,01). Zdá se tedy, že baricitinib je pro tuto problematickou skupinu pacientů velmi vhodný.

(pez)

Zdroj: Smolen J. S., Kremer J. M., Gaich C. L. et al. Patient-reported outcomes from a randomised phase III study of baricitinib in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to biological agents (RA-BEACON). Ann Rheum Dis 2017 Apr; 76 (4): 694–700, doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209821.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se