Relativní vliv bolesti a únavy související s RA na pracovní výkon

30. 11. 2019

Randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie fáze III RA-BEAM, která hodnotila léčivo baricitinib, poskytla několik zajímavých výstupů v rámci subanalýz. Jedním z nich je dopad obtíží vyvolaných revmatoidní artritidou na denní aktivity a pracovní produktivitu pacientů.

Negativní dopady RA

Schopnost nemocných trpících revmatoidní artritidou (RA) pracovat je jedním z důležitých výstupů léčby, protože ovlivňuje jejich příjem ze zaměstnání, a tím nepřímo i životní podmínky, kvalitu života (QoL) a schopnost udržet si nezávislost. Po vypuknutí RA se u významné části pacientů objeví potíže s denními činnostmi a docházkou do práce, které vedou k dvojnásobnému počtu dní s pracovní neschopností oproti běžné populaci. Jedním z cílů moderní terapie je tak umožnit pacientům normálně fungovat v jejich pracovním a společenském životě.

Nemocní s RA uvádějí, že bolest a únava jsou běžnými a zatěžujícími příznaky jejich choroby, nicméně není přesně známo, jak moc tyto potíže – společně nebo každá samostatně – ovlivňují pracovní produktivitu.

Metodika a průběh studie

Pacienti byli randomizováni 3 : 3 : 2 do skupin užívajících placebo (n = 488), baricitinib 4 mg 1× denně (n = 487) nebo adalimumab 40 mg 2× týdně (n = 330), základní léčbou všech skupin byl methotrexát. Únava byla hodnocena pomocí dotazníku Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT-F) a bolest na vizuální analogové škále (VAS, 0–100 mm). Produktivitu práce a denní aktivity posuzovaly dotazníky Work Productivity a Activity Impairment Questionnaire-RA.

Ve 12. a 24. týdnu byla hodnocena redukce bolesti (< 30 %; 30 až < 50 %; ≥ 50 %) a celkové skóre bolesti. Klinicky relevantní změny ve FACIT-F byly hodnoceny jako < 3,56 nebo ≥ 3,56 a za použití normativních hodnot FACIT-F (< 40,1 a ≥ 40,1). Byla provedena párová srovnání mezi skupinami redukované bolesti/únavy a získanými daty o denní aktivitě a pracovní produktivitě. Analýza mediátorových proměnných, bolestí, únavy a aktivity nemoci stanovila jejich podíl na úrovni denní aktivity a pracovní produktivity. Pro většinu analýz byla data získána od všech nemocných; pacienti léčení baricitinibem byli hodnoceni analýzou citlivosti.

Výsledky

Snížení bolesti (≥ 50 %) a únavy (≥ 3,56) mělo ve 12. a 24. týdnu léčby signifikantní vliv (p ≤ 0,001) na denní aktivity a zlepšení pracovní produktivity. Většinu těchto zlepšení nemocní připisovali právě redukci bolesti, únavy a aktivity nemoci. Při nejnižší úrovni přetrvávající bolesti (≤ 10 mm na VAS) ve 12. a 24. týdnu únava zřejmě pracovní produktivitu negativně neovlivňovala. Podobné trendy byly pozorovány u pacientů léčených baricitinibem.

Závěr

U všech nemocných s RA a u pacientů léčených baricitinibem ve studii RA-BEAM byla redukce bolesti a únavy spojena se zlepšením denní aktivity a pracovní produktivity.

(mir)

Zdroj: Michaud K., Pope J. E., Emery P. et al. Relative impact of pain and fatigue on work productivity in patients with rheumatoid arthritis from the RA-BEAM baricitinib trial. Rheumatol Ther 2019; 6 (3): 409–419, doi: 10.1007/s40744-019-0164-4Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se