Relativní dopad kožních a kloubních symptomů psoriatické artritidy na kvalitu života a pracovní produktivitu

27. 11. 2019

Psoriatická artritida je chronické zánětlivé onemocnění kloubů s heterogenní klinickou manifestací. Kvalita života pacientů je spojena s tíží kožních a kloubních příznaků. Relativní dopad těchto symptomů na kvalitu života a pracovní produktivitu nemocných však doposud nebyl řádně zdokumentován a kvantifikován.

Úvod

Psoriatická artritida je onemocnění s heterogenními projevy a polytopní manifestací obtíží. Klinicky se nejčastěji manifestuje postižením kloubů a kůže, mezi další možné projevy patří entezitida, daktylitida a sakroiliitida či spondylitida. V popředí zájmu jsou v současné době nové strategie terapie a hodnocení aktivity onemocnění.

Metodika studie a hodnocená populace

Průřezové dotazníkové studie se zúčastnili revmatologové a dermatologové z Austrálie, Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa, USA, Španělska a Velké Británie. Lékaři v rámci analýzy dat poskytli informaci o rozsahu postižení pacientova tělesného povrchu psoriázou v době vyplňování dotazníku.

Dotazníky vyplňované nemocnými pak byly zaměřeny na hodnocení vnímání důležitosti symptomů, kvality života (dotazník EQ-5D), dopadu onemocnění (dotazník PsAID12) a pracovní produktivity (dotazník WPAI). Pacienti byli následně porovnáváni podle rozsahu postižení tělesného povrchu (0 vs. > 0).

Pro účely analýzy byla shromážděna zdravotní data 3200 pacientů a celkem 556 sebehodnotících dotazníků. Průměrný věk pacientů činil 49 let, ženy byly ve zkoumaném vzorku zastoupeny ve 46 %.

Výsledky

U 69 % pacientů byl pozorován rozsah postižení tělesného povrchu > 0, přičemž u těchto nemocných činil průměrný počet citlivých kloubů 5,2 a průměrný počet oteklých kloubů 4,8. U pacientů bez postižení tělesného povrchu byl pozorován průměrný počet citlivých kloubů 2,0 a oteklých kloubů 1,5.

Celkem 62 % pacientů při dotázání upřednostnilo kloubní symptomy, pro 38 % pacientů byly důležitější kožní symptomy. 35 % pacientů bez postižení tělesného povrchu přesto uvedlo jako důležitější kožní symptomy. 41 % pacientů uvedlo epizodu anxiety či deprese jako důsledek psoriatické artritidy, přičemž u 62 % byla příčinou kombinace kožních a kloubních symptomů (ve 28 % případů se jednalo pouze o kloubní symptomy, v 9 % o kožní symptomy).

Nemocní s postižením tělesného povrchu hlásili signifikantně horší kvalitu života, snížení pracovní produktivity a snížení aktivity v porovnání s pacienty bez postižení tělesného povrchu (index EQ-5D 0,79 vs. 0,85; p < 0,0001; skóre EQ-5D VAS 71,98 vs. 77,68; p < 0,0001; PsAID 2,91 vs. 1,66; p < 0,0001; celkové skóre WPAI 25,61 vs. 16,32; p < 0,0001).

Závěr

Z výsledků dotazníkové studie vyplynulo, že pro většinu pacientů jsou prioritou kožní symptomy onemocnění, což se odrazilo i v signifikantně horších výsledcích napříč všemi dotazníky u nemocných s postižením tělesného povrchu. Negativní dopad na kvalitu života a pracovní produktivitu však mají kožní i kloubní symptomy onemocnění.

(holi)

Zdroj: Tillett W., Merola J. F., Thaçi D et al. Relative impact of joint and skin symptoms on quality of life and work productivity in psoriatic arthritis (PsA) patients. Ann Rheum Dis 2019; 78: 1861–1862, doi: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.191.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se