Protilátky proti IL-17 nejsou stejné

28. 3. 2019

Přestože mají inhibitory interleukinu 17 stejný cíl, rozhodně nemají stejné farmakologické i klinické vlastnosti. Profesor Carle Paul z univerzitní nemocnice v Toulouse se ve svém příspěvku zamýšlí nad tím, v čem tento rozdíl spočívá.

Klinické srovnání na základě metaanalýzy

V British Journal of Dermatology bylo v roce 2018 publikováno nepřímé metaanalytické srovnání účinnosti dvou inhibitorů interleukinu 17, ixekizumabu a secukinumabu, z jejich randomizovaných dvojitě slepých studií u ložiskové psoriázy. Výsledky naznačily, že ixekizumab měl po 12 týdnech užívání cca o 10–12 % vyšší účinnost než secukinumab v parametru PASI 90 a PASI 100 (Psoriasis Area and Severity Index). Tento rozdíl, vyjádřený parametrem number needed to treat (NNT) by znamenal, že na každých 10 pacientů léčených secukinumabem by bylo možné při léčbě ixekizumabem dosáhnout o 1 pacienta, který by dosáhl PASI 90 anebo PASI 100, více. V kvalitě života se během prvních 12 týdnů léčby neprojevily signifikantní rozdíly a autor poznamenává, že je také možné, že vrchol účinnosti secukinumabu se dostaví později než po 12 týdnech léčby.

Farmakologické odlišnosti

Kromě klinických rozdílů existují i farmakologické odlišnosti. Secukinumab i ixekizumab jsou monoklonální protilátky proti IL-17, což je klíčový efektorový cytokin u psoriázy. Tyto protilátky mají relativně podobné dávkovací schéma, s 12týdenním úvodním a následujícím udržovacím dávkováním. To, v čem se liší, jsou některé farmakologické charakteristiky, které autor shrnul do tabulky níže.

Tab.  Některé farmakologické charakteristiky secukinumabu a ixekizumabu

Parametr

Secukinumab

Ixekizumab

In vitro afinita k IL-17 (disociační konstanta)

100–200 pmol/l

1,8 pmol/l

Biologická dostupnost po s. c. podání

60–77 %

54–90 %

Cmax v ustáleném stavu (max. koncentrace)

55 μg/ml

15 μg/ml

Plocha pod křivkou (AUC)

1245 μg/ml.den

187 μg/ml.den

Průměrný poločas eliminace

27 dní

13 dní

Dávka podaná během prvních 12 týdnů

2100 mg

640 mg

Přestože obě molekuly mají obdobnou biologickou dostupnost, secukinumab má delší poločas a podává se ve 3–4× vyšší dávce, čímž by mělo být dosaženo vyšší systémové expozice. Výhodou ixekizumabu je však jeho 50–100× vyšší in vitro afinita k IL-17. Ta může teoreticky být výhodou např. u nemocných, kteří potřebují relativně vyšší expozici biologiku, jako jsou například obézní pacienti.

Shrnutí a závěr

Inhibitory IL-17 představují cílenou léčbu psoriázy, která většině pacientů umožňuje zbavit se v krátké době zcela nebo téměř úplně příznaků psoriázy. Kromě rozdílných farmakologických vlastností, zejména odlišné afinity k IL-17, jejich nepřímé klinické srovnání naznačuje, že ixekizumab vykazuje vyšší krátkodobou účinnost než secukinumab. Klinická praxe ukáže, zda se tyto rozdíly projeví v dlouhodobější klinické praxi.

(pez)

Zdroje:
1. Paul C. Ixekizumab or secukinumab in psoriasis: what difference does it make? Br J Dermatol 2018 May; 178 (5): 1003–1005, doi: 10.1111/bjd.16497.
2. Warren R. B., Brnabic A., Saure D. et al. Matching-adjusted indirect comparison of efficacy in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis treated with ixekizumab vs. secukinumab. Br J Dermatol 2018; 178: 1064–1071, doi: 10.1111/bjd.16140.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se