Přímé srovnání ixekizumabu s adalimumabem u pacientů s psoriatickou artritidou

6. 4. 2020

Konečné výsledky přímého porovnání ixekizumabu s adalimumabem v terapii biologiky dosud neléčených pacientů s psoriatickou artritidou byly prezentovány na výroční konferenci Americké revmatologické společnosti (ACR/ARP) v listopadu 2019 v Atlantě.

Možnosti cílené léčby psoriatické artritidy

V terapii psoriatické artritidy (PsA) máme k dispozici několik chorobu modifikujících biologických léčiv (bDMARDs). Klinických hodnocení, která by vzájemně srovnávala jejich účinnost a bezpečnost, však není mnoho. Jednou z nedávno dokončených studií je SPIRIT-H2H, jejíž předběžné výsledky v polovině doby sledování naznačily superioritu ixekizumabu, monoklonální protilátky proti interleukinu 17A, vůči inhibitoru tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) adalimumabu.

Metodika a průběh studie SPIRIT-H2H

Randomizované otevřené studie se zúčastnilo 566 pacientů splňujících kritéria pro diagnózu PsA (CASPAR), kteří měli nejméně 3 citlivé a oteklé klouby, psoriázu na nejméně 3 % tělesného povrchu a dosud nebyli léčeni biologiky. Podmínkou pro vstup do studie byla nedostatečná odpověď na nejméně jedno konvenční DMARD. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k léčbě ixekizumabem nebo adalimumabem po dobu 52 týdnů, v dávce dle doporučení příslušného souhrnu údajů o přípravku (SPC).

Cílem studie bylo zhodnocení počtu pacientů, kteří dosáhli 50% zlepšení stavu dle kritérií Americké společnosti pro revmatologii (ACR50) a zároveň 100% zlepšení indexu závažnosti a plochy postižení psoriázou (PASI100). Dále bylo sledováno dosažení nízké aktivity onemocnění, případně remise, zlepšení stavu nehtové psoriázy a také zlepšení skóre disability a kvality života (HAQ-DI). Autoři provedli taktéž analýzu účinnosti v podskupinách pacientů v závislosti na souběžném užívání methotrexátu.

Výsledky

Studii dokončilo 87 % pacientů, kteří užívali ixekizumab, a 84 % léčených adalimumabem. Terapie ixekizumabem vedla k signifikantně větší odpovědi v průběhu studie (36 % pacientů dosáhlo ACR50 současně s PASI100 v týdnu 24, v 52. týdnu to bylo 39 % pacientů vs. 28 %, resp. 26 % pacientů na adalimumabu), a to bez ohledu na současné užívání methotrexátu. V ostatních parametrech hodnotících muskuloskeletální a kožní příznaky PsA si ixekizumab v týdnu 52 vedl nejméně stejně dobře jako adalimumab.

Nežádoucí příhody během léčby byly hlášeny u 73,9 % pacientů na ixekizumabu a 68,6 % pacientů na adalimumabu, přičemž 4,2 % pacientů léčených ixekizumabem a 7,4 % pacientů na adalimumabu léčbu kvůli nežádoucím příhodám ukončilo. Bezpečnostní profil obou léčiv byl v souladu s dřívějšími pozorováními.

Závěr

Ixekizumab oproti adalimumabu poskytoval signifikantně větší zlepšení kloubních a kožních příznaků pacientů s PsA dosud neléčených biologiky, a to od 8. týdne léčby až do konce ročního sledování.

(este)

Zdroj: Smolen J., Nash P., Tahir H. et al. A head-to-head comparison of ixekizumab and adalimumab in biologic-naïve patients with active psoriatic arthritis: efficacy and safety outcomes from a randomized, open-label, blinded assessor study through 52 weeks. Arthritis Rheumatol 2019; 71 (suppl. 10): abstract n. L20.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se