Přímé porovnání efektivity ixekizumabu a adalimumabu v léčbě psoriatické artritidy

4. 12. 2019

Cílem studie nedávno publikované v Annals of the Rheumatic Diseases bylo porovnat účinnost a bezpečnost ixekizumabu a adalimumabu u pacientů s psoriatickou artritidou (PsA) bez předchozího užívání biologické léčby a s nedostatečnou odpovědí na léčbu konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatiky (csDMARDs).

Aktuální možnosti léčby PsA

Moderní léčba psoriatické artritidy má za cíl současné zlepšení kloubních a kožních projevů onemocnění. Pacientům s nedostatečnou odpovědí na léčbu csDMARDs je nyní možné nabídnout léčbu biologickými léčivy (bDMARDs), která je přímo cílená proti zánětlivým cytokinům, například tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-α), interleukinu (IL) 12/23 nebo IL-17A. Biologickou léčbu je možné užívat jako monoterapii nebo v kombinaci s imunosupresivními csDMARDs. Kombinovaná terapie vykazuje podle posledních zjištění nižší riziko vzniku protilátek proti biologické léčbě a delší účinnost.

Metodika studie

Prezentovaná studie se zaměřila na porovnání efektivity a bezpečnosti ixekizumabu (IXE) a adalimumabu (ADA) u pacientů s aktivní PsA s nedostatečnou odpovědí na léčbu csDMARDs a bez předchozí biologické terapie. Zařazovacím kritériem byla aktivní psoriáza hodnocená dle podílu postiženého povrchu těla (BSA ≥ 3 %). Pacienti byli randomizováni (1 : 1) k léčbě IXE (n = 283) nebo ADA (n = 283) za současné stratifikace dle konkomitantního užívání csDMARDs v době zařazení do studie a dle závažnosti onemocnění. Většina pacientů v obou skupinách dokončila návštěvu ve 24. týdnu.

Výsledky

Rozdíly v účinnosti léčby ve 24. týdnu

Poměr pacientů, kteří ve 24. týdnu současně dosáhli ACR50 (50% zlepšení na škále American College of Rheumatology) a PASI100 (100% zlepšení v indexu Psoriasis Area and Severity Index), byl signifikantně vyšší u osob léčených IXE (36 %) oproti skupině s ADA (28 %; p = 0,036). Signifikantní rozdíl v účinnosti byl pozorován již po 8 týdnech léčby. Z hlediska dosažení pouze ACR50 byla obě léčiva obdobně účinná (IXE: 50,5 %; ADA: 46,6 %; rozdíl v léčbě IXE vs. ADA 3,9 %; 95 % interval spolehlivosti [CI] –4,3 až 12,1 %). Množství pacientů, kteří dosáhli PASI100, bylo signifikantně vyšší ve skupině IXE (60 %) oproti ADA (47 %; p = 0,001). Signifikantní rozdíl v dosažení PASI100 byl detekován již během prvního hodnocení PASI ve 4. týdnu a přetrval až do 24. týdne. 

Studie zároveň prokázala, že IXE má lepší odezvu než ADA v dalších měřených parametrech (např. PsA parametry: MDA [Minimal Disease Activity], VLDA [Very Low Disease Activity], remise dle DAPSA [Disease Activity in Psoriatic Arthritis] − DAPSA ≤ 4; hodnocení kůže a nehtů: PASI75, PASI90, NAPSI [Nail Psoriasis Severity Index]).

Kvalita života měřená ukazatelem DLQI byla signifikantně lepší v týdnu 24 ve skupině IXE v porovnání se skupinou ADA (rozdíl v léčbě 9,5 %; 95% CI 1,4–17,7 %).

Bezpečnostní profil

Nežádoucí příhody související s léčbou se vyskytly v obou skupinách, numericky četnější byly ve skupině IXE (69,6 vs. 61,1 %), avšak jednalo se většinou o mírné nebo středně těžké obtíže. Závažné nežádoucí příhody byly hlášeny u 8,5 % (ADA) a 3,5 % (IXE) pacientů. Ve srovnání s ADA také méně pacientů v IXE skupině přerušilo terapii pro nežádoucí příhody (ADA: 4,6 %; IXE: 2,5 %).

Závěr

Ixekizumab dosáhl lepších výsledků než adalimumab v současném zlepšení kloubních a kožních projevů psoriatické artritidy. Bezpečnostní profily obou léčiv byly srovnatelné s dříve publikovanými daty.

(eko)

Zdroj: Mease P. J., Smolen J. S., Behrens F. et al. A head-to-head comparison of the efficacy and safety of ixekizumab and adalimumab in biological-naïve patients with active psoriatic arthritis: 24-week results of a randomised, open-label, blinded-assessor trial. Ann Rheum Dis 2019 Sep 28, doi: 10.1136/annrheumdis-2019-215386 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se