Pohled na léčbu revmatoidní artritidy baricitinibem pomocí ukazatele NNT

30. 11. 2020

Klinické parametry hodnocené samotnými pacienty jsou důležitým nástrojem v posuzování účinnosti nových léčiv a zvláštní význam mají v hodnocení léčby chronických bolestivých onemocnění, jakým je i revmatoidní artritida (RA). Analýza výsledků klinických studií prezentovaná na Evropském revmatologickém e-kongresu v červnu 2020 se věnovala účinnosti inhibitoru Janusových kináz baricitinibu právě na parametry hodnocené přímo pacienty. Účinnost byla analyzována pomocí parametru NNT.

Úvod

Léčba RA baricitinibem přináší rychlé a dlouhodobé zlepšení klinických parametrů hodnocených samotnými pacienty (PROs – patient-reported outcomes), a to i v případě pacientů, u nichž nebyla zaznamenána adekvátní odpověď na terapii methotrexátem nebo na biologickou léčbu pomocí chorobu modifikujících antirevmatik (bDMARDs).

Účinnost léčby můžeme kromě konkrétních klinických výsledků hodnotit také pomocí parametru NNT (number needed to treat), tedy počtu pacientů, kteří musejí být léčeni daným přípravkem, aby minimálně u 1 z nich došlo k požadovanému účinku. Jedná se o farmakoepidemiologický ukazatel, který nevypovídá o míře účinku u jednotlivce, ale pomáhá nám vyjádřit účinnost léčiva v rámci léčené populace. K jeho výpočtu je potřeba znát také výsledky kontrolní skupiny. Pokud se požadovaný efekt dostaví u každého pacienta užívajícího testované léčivo a u žádného v kontrolní skupině, NNT se rovná 1. Čím vyšší je NNT, tím menší účinnost v populaci pozorujeme. V případě záporných hodnot je testované léčivo horší než komparátor.

Hodnocení terapie

Cílem prezentované analýzy bylo stanovit hodnotu NNT ve smyslu dosažení předem definovaného minimálního klinicky významného rozdílu (MCID) v konkrétních PROs ve 12. týdnu terapie RA. Hodnocenou intervencí byl baricitinib v dávce 2 či 4 mg denně a srovnáván byl s placebem. Vycházelo se z dat sesbíraných v rámci klinických hodnocení RA-BEAM (pacienti nereagující na léčbu methotrexátem) a RA-BEACON (pacienti bez odpovědi na bDMARDs). Za klinicky významné bylo považováno dosažení hodnoty NNT ≤ 10 při srovnání s placebem.

Hodnoceny byly následující PROs:

  • Skóre PtGA (Patient Global Assessment of Disease Activity) na stupnici 0−100 mm, přičemž MCID byl stanoven na ≥ 10 mm oproti placebu.
  • Bolest pomocí vizuální analogové škály (VAS; 100mm stupnice, MCID stanoven na ≥ 10 mm oproti placebu).
  • Fyzické funkce pomocí HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index; MCID stanoven na ≥ 0,22 bodu oproti placebu).
  • Únava pomocí dotazníku FACIT-F (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue; MCID stanoven na ≥ 4 oproti placebu).
  • Kvalita života související se zdravím pomocí dotazníku SF-36 (MCID stanoven různě pro celkové skóre a jednotlivé subdomény).

Výsledky a závěr

Po 12 týdnech zaznamenali pacienti léčení baricitinibem statisticky i klinicky významné zlepšení svého stavu ve většině hodnocených PROs, s výjimkou několika subdomén kvality života (např. emoční funkce a duševní zdraví), u kterých byly výsledky všech skupin víceméně srovnatelné. Ve studii RA-BEAM dosáhlo definovaných MCID v parametrech PtGA, bolesti, fyzických funkcí a kvality života více než 74 % pacientů. Ve studii RA-BEACON to bylo podle očekávání o něco méně, mezi 62 a 66 %. Vyšší dávka baricitinibu byla spojená s vyšší mírou dosažení MCID u většiny sledovaných parametrů.

Pro většinu PROs byl parametr NNT ≤ 10. Např. pro skóre PtGA a pro bolest se v obou studiích NNT pohyboval okolo hodnoty 4, pro fyzické funkce to bylo 4–6, podobně pro celkovou kvalitu života 4–7. Odlišně NNT vyšel pro hodnocení únavy – ve studii RA-BEAM 14,1 a ve studii RA-BEACON 6,9 pro baricitinib ve vyšší dávce.

Prezentovaná zjištění naznačují, že baricitinib představuje účinnou terapii pro pacienty s RA nereagující na methotrexát nebo na bDMARDs. Léčeno musí být < 10 pacientů, aby bylo u 1 dosaženo klinicky významného přínosu.

(pak)

Zdroj: Strand V., Sun L., Ross Terres J., Kannowski C. L. FRI0048 Number needed to treat to achieve minimum clinically signifiant differences in patient-reported outcomes in patients treated with baricitinib. Ann Rheum Dis 2020; 79: 599–600, doi: 10.1136/annrheumdis-2020-eular.1440.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se