Na podávání ixekizumabu reagují nejrychleji projevy psoriázy v oblasti hlavy a krku

7. 3. 2018

Zlepšení projevů psoriázy na více viditelných oblastech povrchu těla má významný dopad na kvalitu života pacienta. Bylo pozorováno, že odpověď na biologickou léčbu se může v závislosti na lokalizaci a závažnosti postižení lišit. K vyhodnocení účinku ixekizumabu na projevy psoriázy v různých anatomických oblastech byla provedena post hoc analýza dat z dosud provedených klinických studií.

Ixekizumab

Ixekizumab je monoklonální protilátka, která se selektivně a s vysokou afinitou váže na interleukin 17A. Účinnost a bezpečnost ixekizumabu v léčbě středně závažné a závažné psoriázy byly potvrzeny výsledky klinických hodnocení i otevřených studií.

Index PASI

Jedním z koprimárních cílových parametrů, které jsou používané pro vyjádření míry účinnosti ixekizumabu během klinických hodnocení, je index postižené plochy a závažnosti psoriázy PASI (Psoriasis Area and Severity Index). V klinických studiích je zlepšení PASI o 75 % (PASI 75) považováno za klinicky významné. Psoriáza však postihuje povrch těla nerovnoměrně a zlepšení v jednotlivých anatomických oblastech může mít odlišný vliv na pacientem vnímané zlepšení stavu a na jeho spokojenost s léčbou. Posouzení léčebného efektu v různých částech povrchu těla může být proto z klinického hlediska důležité. Cílem nově publikované post hoc analýzy bylo vyhodnotit účinnost ixekizumabu v léčbě středně závažné a závažné ložiskové psoriázy odděleně pro jednotlivé oblasti povrchu těla.

Charakteristika analyzovaných studií

Byly využity integrované výsledky z klinických hodnocení UNCOVER-1, -2 a -3 a z otevřeného dlouhodobého 60týdenního prodloužení studie UNCOVER-3. Do studií byli vybráni pacienti se středně závažnou až závažnou psoriázou. Jednalo se o multicentrické randomizované placebem kontrolované studie s 12týdenní dvojitě zaslepenou úvodní fází. UNCOVER-2 a -3 zahrnovaly rovněž skupinu pacientů užívajících jako aktivní komparátor etanercept. Ixekizumab byl podáván v dávce 80 mg každé 2 či 4 týdny s úvodní dávkou 160 mg, etanercept v dávce 50 mg 2× týdně.

Do studií UNCOVER bylo zařazeno celkem 3866 pacientů. Do porovnání ixekizumabu s placebem bylo v nové analýze souhrnně zařazeno 3126 pacientů ze všech 3 studií (placebo: n = 792; ixekizumab 1× za 4 týdny: n = 1165; ixekizumab 1× za 2 týdny: n= 1169). Pro porovnání ixekizumabu s etanerceptem bylo použito 2570 pacientů ze studií UNCOVER-2 a -3 (placebo: n = 361; etanercept: n = 740; ixekizumab 1× za 4 týdny: n = 733; ixekizumab 1× za 2 týdny: n = 736).

Výsledky

U pacientů léčených ixekizumabem podávaným 1× za 2 týdny bylo zlepšení PASI v jednotlivých anatomických oblastech zaznamenáno již v 1. týdnu a do 12. týdne se výsledky dále zlepšovaly.

Ve 12. týdnu bylo při porovnání ixekizumabu s placebem proti vstupním hodnotám zjištěno průměrné 91,4% zlepšení v oblasti hlavy a krku, 92,8% zlepšení v oblasti trupu, 89,9% zlepšení v oblasti paží a 88,7% zlepšení na dolních končetinách (p < 0,001 proti placebu ve všech oblastech).

Také analýza studií porovnávajících ixekizumab s etanerceptem ukázala, že již v prvním týdnu došlo ve všech anatomických oblastech u pacientů léčených ixekizumabem v porovnání s placebem i etanerceptem k významnějšímu zlepšení průměrného regionálního PASI proti vstupním hodnotám (p < 0,001 vs. etanercept; p < 0,05 vs. placebo). Podobně ve 12. týdnu bylo průměrné zlepšení regionálního PASI ve skupině s ixekizumabem ≥ 84,2 %, zatímco ve skupině léčené etanerceptem ≤ 70,9 % proti vstupním hodnotám (p < 0,001 ve všech oblastech). Ze symptomů nejrychleji reagovaly deskvamace a indurace, erytém ustupoval pomaleji.

Závěr

Ke klinicky významnému zlepšení došlo během 12týdenní léčby ixekizumabem u všech projevů psoriázy na všech částech povrchu těla. V oblasti hlavy/krku a trupu byla odpověď rychlejší než na končetinách a ze symptomů nejrychleji reagovaly indurace a deskvamace. V 16. týdnu bylo ve všech oblastech povrchu těla dosaženo ≥ 91% průměrného zlepšení PASI a ≥ 87% zlepšení v závažnosti projevů onemocnění.

(blu)

Zdroj: Blauvelt A., Muram T. M., See K. et al. Improvements in psoriasis within different body regions vary over time following treatment with ixekizumab. J Dermatolog Treat 2017 Sep 29, doi: 10.1080/09546634.2017.1365114 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se