Může obezita ovlivnit efektivitu biologické léčby revmatoidní artritidy?

18. 9. 2019

Na výročním meetingu the American College of Rheumatology a the Association of Rheumatology Professionals (ACR/ARHP) 2018 byla mezi jinými prezentovaná studie popisující vliv obezity na dosažení nízké aktivity onemocnění u pacientů s revmatoidní artritidou léčených inhibitory Janusových kináz.

Metodika studie

Vliv obezity na účinek biologické léčby inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi) u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je již znám, ale data pro inhibitory Janusových kináz (JAKi) zatím byla nedostatečná.

Do observační studie byli zařazeni pacienti s RA při začátku biologické léčby nebo při startu léčby novými csDMARDs. Do prezentované analýzy byla zahrnuta data od pacientů, kteří užívali baricitinib či tofacitinib. Nemocní byli dále stratifikováni dle hodnot BMI do 3 skupin (normální hmotnost: < 25; nadváha: 25 až < 30; obezita: ≥ 30). U pacientů byla sledována odpověď na léčbu (DAS28 ≥ 3,2) a dostupné informace po dobu 6 měsíců. K vyhodnocení vlivu BMI na léčebnou odpověď (vs. pacienti bez odpovědi nebo pacienti s přerušením léčby) byly použity adjustované logistické regresní modely. 

Výsledky

Celkem 539 pacientů začalo s léčbou pomocí JAKi, z toho 355 bylo léčeno baricitinibem a 184 tofacitinibem. Obézní pacienti nebyli podstatně starší, ale v porovnání s kontrolní skupinou se méně často jednalo o ženy. U obézních bylo méně případů séropozitivity, nicméně u nich byly zaznamenány vyšší hodnoty DAS28, únava a měli horší fyzické funkce na začátku studie.      

Hodnoty dosažení nízké aktivity onemocnění (LDA − low disease activity) byly dostupné pro 217 pacientů. Z celkového počtu dosáhlo LDA během prvních 6 měsíců 42 % pacientů s normální hmotností, 41 % pacientů s nadváhou a pouze 19 % obézních pacientů. Míra remise (DAS < 2,6) činila 20 % u pacientů s normální hmotností, 24 % u osob s nadváhou a 11 % u obézních nemocných.

Regresní model odhalil vysoký negativní vliv obezity na dosažení LDA v porovnání s normální hmotností (poměr šancí [OR] 0,44; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,19−0,99). Šanci na dosažení LDA zvyšovaly dobré fyzické funkce při startu studie (OR 1,02; 95% CI 1,003−1,03) a předchozí nenasazení biologické léčby (OR 1,97; 95% CI 1,03−3,78).

Závěr

Obezita, ale nikoliv nadváha negativně ovlivnila dosažení LDA u pacientů s revmatoidní artritidou léčených JAKi. Bude zapotřebí dalších studií ke zjištění a upřesnění faktorů, které konkrétně ovlivňují léčebnou odpověď u obézních pacientů. 

(eko)

Zdroj: Meißner Y., Baganz L., Schneider M. et al. Baricitinib and tofacitinib in real life – does obesity impact response to Janus kinase inhibitor therapy in rheumatoid arthritis? Arthritis Rheumatol 2018; 70 (suppl. 10): abstract n. 1518.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se