Má ixekizumab i dlouhodobý efekt na zlepšení symptomů psoriatické artritidy?

30. 11. 2020

Prodloužení studie SPIRIT-P2 přineslo výsledky ixekizumabu u pacientů s psoriatickou artritidou (PsA) po 3 letech užívání. Níže uvedená data byla prezentována jako posterové sdělení na výročním kongresu Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), který v červnu 2020 probíhal virtuální formou.

Ixekizumab v léčbě psoriatické artritidy

Ixekizumab (IXE) je vysoce afinitní protilátka selektivně se vázající na interleukin 17A. Ve studii SPIRIT-P2 bylo při hodnocení ve 24. týdnu zjištěno, že jeho podávání každé 2 nebo 4 týdny (Q2W, resp. Q4W) zlepšuje projevy PsA u pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí k léčbě inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi).

Výsledky prodloužené fáze studie

Do prodloužení studie vstoupilo 310 pacientů. Účastníci užívající IXE zůstali na stejné dávce léku a pacienti, kteří dosud užívali placebo, byli rozděleni ve stejném poměru k užívání IXE Q2W či Q4W. Nemocní, kteří ve 32. týdnu (nebo při pozdější návštěvě) nedosáhly ≥ 20% zlepšení v citlivosti a otoku kloubů, byly ze studie vyřazeny. Z 245 pacientů, kteří byli randomizováni k IXE, 64 přerušilo léčbu z důvodu nedostatečné efektivity a 22 z důvodu předem nastavených kritérií pro přerušení studie. 

Účinnost ixekizumabu

Pacienti užívající IXE po dobu 156 týdnů pozorovali dlouhodobé zlepšení v kritériích American College of Rheumatology (ACR) a manifestaci PsA (entezitida, daktylitida a kožní projevy).   

Minimální aktivity onemocnění (MDA) dosáhlo 30,8 % pacientů užívajících IXE Q4W a 29,2 % nemocných, kteří dostávali IXE Q2W. Nízké aktivity onemocnění nebo remise podle indexu aktivity onemocnění při PsA (DAPSA) bylo docíleno u 47,7 % subjektů léčených IXE Q4W a 40,7 % pacientů, jimž byl podáván IXE Q2W. 

Bezpečnostní profil

Většina nežádoucích příhod spojených s léčbou (TEAEs) byla mírné povahy, k ukončení účasti ve studii z důvodu nežádoucí příhody došlo u 5,9 % pacientů. Nejčastějšími TEAEs byly infekce (s mírou výskytu [IR] 33,1) a reakce v místě vpichu (IR 5,4).  

Závěr

Pacienti s předchozí nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí TNFi pozorovali po léčbě IXE zlepšení příznaků a symptomů PsA, a to i po 3 letech. Během prodloužení studie nebyly nahlášeny žádné nečekané nežádoucí účinky a bezpečnostní profil léku byl konzistentní s bezpečnostním profilem, který demonstroval v předchozích studiích. 

(eko)

Zdroj: Gratacos-Masmitja J., Turkiewicz A., Dokoupilová E. et al. SAT0411 Efficacy and safety of ixekizumab in patients with psoriatic arthritis and inadequate response to TNF inhibitors: three year results from a phase 3 study (SPIRIT-P2). Ann Rheum Dis 2020; 79: 1158, doi: 10.1136/annrheumdis-2020-eular.1482.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se