Je baricitinib vhodný pro dlouhodobou terapii revmatoidní artritidy?

12. 3. 2021

Charakter revmatoidní artritidy vyžaduje účinnou a dlouhodobou léčbu. Aktuální analýza dat z dlouhodobého prodloužení RA-BEYOND odhaluje potenciál baricitinibu v udržení nízké aktivity onemocnění a remise při dlouhodobém užívání.

Terapeutické cíle v léčbě RA

Dlouhodobá, efektivní a bezpečná léčba revmatoidní artritidy (RA) by měla snižovat symptomy onemocnění, zabránit ireverzibilnímu poškození kloubů a redukovat výskyt komorbidit. 

Baricitinib je perorální, selektivní a reverzibilní inhibitor Janusových kináz (JAK) 1 a 2 schválený pro léčbu aktivní RA u dospělých. V klinických studiích prokázal svoji účinnost u pacientů naivních k chorobu modifikujícím léčivům (DMARDs) a u pacientů s nedostatečnou léčebnou odpovědí (non-respondérů) na methotrexát (MTX), konvenční syntetická DMARDs nebo biologická DMARDs. 

V klinické praxi je hlavním faktorem při výběru terapie její dlouhodobá bezpečnost a účinnost. Hlavním cílem citované práce bylo vyhodnotit dosažení a udržení nízké aktivity onemocnění (LDA − low disease activity), remise a normalizace fyzických funkcí u pacientů (naivních k DMARDs nebo s nedostatečnou odpovědí na MTX), kteří byli léčeni 4 mg baricitinibu po dobu až 3 let. 

Analyzované studie

RA-BEAM a RA-BEGIN jsou studie fáze III, které hodnotily účinnost a bezpečnost baricitinibu v průběhu 52 týdnů u dospělých pacientů se středně těžkou až závažnou formou RA, naivních k léčbě DMARDs nebo s nedostatečnou odpovědí na MTX. Do studie RA-BEGIN bylo zařazeno 584 pacientů, kteří byli randomizováni do 3 léčebných ramen: monoterapie baricitinibem 4 mg (n = 159), baricitinib 4 mg + MTX (n = 215) a monoterapie MTX (n = 210). Ve studii RA-BEAM bylo randomizováno do 3 léčebných ramen 1305 pacientů: placebo (+ MTX; n = 488), baricitinib (+ MTX; n = 487) a adalimumab (+ MTX; n = 330).

RA-BEYOND je dlouhodobé prodloužení (LTE) obou studií a jeho cílem je vyhodnotit efektivitu a bezpečnost baricitinibu. Ve studii RA-BEYOND byli pacienti převedeni na open-label monoterapii 4 mg baricitinibu (RA-BEGIN) nebo kombinaci 4 mg baricitinibu s MTX (RA-BEAM).

Výsledky

Dosažení nízké aktivity onemocnění

V týdnu 148 dosáhlo mezi nepředléčenými pacienty v jednotlivých skupinách 61 % (monoterapie baricitinibem 4 mg), 58 % (baricitinib 4 mg + MTX) a 48 % (monoterapie MTX) nízké aktivity onemocnění na základě skóre SDAI (Simplified Disease Activity Index) s hodnotou ≤ 11. Odpověď na léčbu u pacientů iniciálně léčených baricitinibem byla stabilní od týdne 24 až po týden 148. U pacientů na terapii MTX bylo pozorováno zlepšení krátce po přechodu na baricitinib v LTE. Podobné výsledky byly pozorovány i mezi non-respondéry na MTX ze studie RA-BEAM. Nízké aktivity onemocnění dosáhlo v jednotlivých skupinách 59 % pacientů (baricitinib 4 mg + MTX), 61 % (ti, kteří zahájili léčbu adalimumabem + MTX a v prodloužení studie byli převedeni na baricitinib + MTX) a 56 % (placebo + MTX).  

Dosažení remise

Mezi nepředléčenými pacienty dosáhlo v týdnu 148 remise (skóre SDAI ≤ 3,3) v jednotlivých skupinách 34 % pacientů (monoterapie baricitinibem 4 mg), 34 % (baricitinib 4 mg + MTX) a 32 % (monoterapie MTX). Mezi non-respondéry na MTX dosáhlo v týdnu 148 remise dle SDAI v jednotlivých skupinách 24 % pacientů (baricitinib 4 mg + MTX), 28 % (původní rameno adalimumab + MTX − v prodloužení převedeni na baricitinib + MTX) a 23 % (placebo + MTX).

Až 48 % nepředléčených pacientů a 38 % non-respondérů na MTX iniciálně léčených baricitinibem dosáhlo skóre indexu fyzických schopností HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index) ≤ 0,5.

Za dobu 148 týdnů došlo k přerušení léčby u 3,6 % non-respondérů na MTX z důvodu nedostatečné účinnosti a u 10,7 % kvůli výskytu nežádoucích příhod. U nepředléčených pacientů se přerušení léčby vyskytovalo ve stejné míře. 

Závěr

Výsledky potvrzují dlouhodobou účinnost 4 mg baricitinibu v terapii RA po dobu 3 let. Vzhledem k nízkému počtu přerušení léčby lze říci, že je baricitinib dlouhodobě dobře snášen při vysoké efektivitě terapie. 

(eko)

Zdroj: Smolen J. S., Xie L., Jia B. et al. Efficacy of baricitinib in patients with moderate-to-severe rheumatoid arthritis with 3 years of treatment: results from a long-term study. Rheumatology (Oxford) 2020 Nov 17; keaa576, doi: 10.1093/rheumatology/keaa576 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se