Jak si stojí inhibitory IL-17 a IL-23 v léčbě psoriázy v přímém porovnání?

3. 4. 2020

Recentní studie publikovaná v British Journal of Dermatology je teprve druhou prací, která přináší přímé porovnání účinnosti a rychlosti nástupu účinku léčby inhibitory IL-17 a IL-23 u pacientů se středně těžkou až těžkou formou ložiskové psoriázy. Autoři sledovali časnou odpověď na léčbu (v týdnu 12), účinnost a bezpečnost léčby pomocí ixekizumabu a guselkumabu.

Fakta o biologické léčbě psoriázy v kostce

  • Pacienti s psoriázou si přejí rychlý a efektivní nástup léčby.
  • Ixekizumab je vysoce afinitní humanizovaná monoklonální protilátka, která se selektivně váže na interleukin 17A (IL-17A). Vykazuje rychlejší a efektivnější vymizení kožních projevů psoriázy než etanercept a ustekinumab, jeho účinek přetrvává dlouhodobě a bezpečnostní profil je velmi dobrý.
  • Guselkumab je humánní monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou a specificitou váže na IL-23p19.
  • Data z klinických studií a systematických přehledů naznačují, že inhibitory IL-17 mohou zlepšit stav pacientů s psoriázou rychleji než inhibitory IL-23.

Metodika a průběh studie

Do randomizované dvojitě zaslepené klinické studie IXORA-R v trvání 24 týdnů byli zařazeni pacienti se středně těžkou až těžkou formou ložiskové psoriázy (sPGA ≥  3, PASI ≥ 12, postižení ≥ 10 % povrchu těla). Primárním cílem studie bylo dosažení 100% zlepšení kožních projevů psoriázy (PASI 100) v týdnu 12.

Zařazení pacienti (n = 1027) byli randomizováni (1 : 1) k léčbě ixekizumabem v dávkování dle SPC (160 mg v týdnu 0 a dále 80 mg à 2 týdny do týdne 12) nebo guselkumabem (100 mg v týdnu 0, 4 a 12; k udržení zaslepení byla těmto pacientům v týdnech 0, 2, 6, 8 a 10 podána dávka placeba). Tato práce hodnotila výsledky studie do týdne 12.

Výsledky

V týdnu 12 došlo ke 100% zlepšení skóre PASI (PASI 100) u 41 % pacientů léčených ixekizumabem a u 25 % léčených guselkumabem (poměr šancí [OR] 2,14; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,63–2,81; p < 0,001).

U všech hlavních sekundárních parametrů vykazoval ixekizumab také signifikantně lepší výsledky než guselkumab (viz tab. níže).

Tab.  Porovnání sledovaných parametrů: ixekizumab vs. guselkumab.

Sledovaný parametr 

ixekizumab
(n = 520), 
n (%)

guselkumab
(n = 507), 
n (%)

p hodnota

PASI 50, týden 1

143 (28)

47 (9)

< 0,001

PASI 75, týden 2

119 (23)

26 (5)

< 0,001

PASI 90, týden 4

109 (21)

40 (8)

< 0,001

PASI 100, týden 4

35 (7)

7 (1)

< 0,001

PASI 90, týden 8

304 (58)

182 (36)

< 0,001

PASI 100, týden 8

154 (30)

69 (14)

< 0,001

sPGA 0, týden 12

218 (42)

128 (25)

< 0,001

Frekvence závažných nežádoucích příhod byla u obou skupin stejná (3 %) a nebyly zaznamenány žádné nové bezpečnostní signály. 

Závěr

Prezentovaná studie přímo porovnává účinky akutní léčby pomocí inhibitorů IL-17 a IL-23. Z jejích výsledků vyplývá, že ixekizumab vykazuje signifikantně rychlejší zlepšení projevů a symptomů než guselkumab u pacientů se středně těžkou až těžkou formou psoriázy.

(eko)

Zdroj: Blauvelt A., Papp K., Gottlieb A. et al. A head‐to‐head comparison of ixekizumab versus guselkumab in patients with moderate‐to‐severe plaque psoriasis: 12‐week efficacy, safety, and speed of response from a randomized, double‐blinded trial. Br J Dermatol 2019 Dec 30, doi: 10.1111/bjd.18851 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se