Ixekizumab v terapii psoriatické artritidy: Co ukazují primární výsledky studie SPIRIT-P1?

6. 3. 2018

SPIRIT-P1 je dvojitě zaslepená randomizovaná klinická studie fáze III hodnotící efekt ixekizumabu, rekombinantní humanizované monoklonální protilátky typu Ig4, která s velkou afinitou specificky váže a neutralizuje interleukin 17A, v terapii pacientů s psoriatickou artritidou.

Role IL-17A v patofyziologii psoriatické artritidy

Psoriatická artritida (PsA) je imunitně podmíněné chronické zánětlivé onemocnění kloubů asociované s psoriázou, charakterizované poškozením kloubů, daktylitidou a entezitidou. Významnou roli v patofyziologii PsA sehrává interleukin 17A (IL-17A), který se ve zvýšených koncentracích nachází v krvi, synoviální tekutině a kožních lézích pacientů s PsA. Vyšší hladiny IL-17A u těchto nemocných korelují se závažností projevů psoriázy a PsA.

Metodika a průběh studie

SPIRIT-P1 je 3letá studie fáze III sledující účinek ixekizumabu u pacientů s PsA, kteří zatím nepodstoupili biologickou léčbu. Pro kontrolu je nemocným podáváno placebo a v aktivním referenčním ramenu protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru alfa (TNF-α) adalimumab. Cílem studie není srovnání účinnosti ixekizumabu a adalimumabu, ale porovnání účinnosti ixekizumabu oproti placebu. Publikovány již byly primární výsledky 24týdenní dvojitě zaslepené části studie.

Pacienti byli v této části studie randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 : 1 do jednoho ze 4 ramen. Jedno rameno dostávalo placebo, pacientům v aktivním referenčním ramenu byl aplikován adalimumab v dávce 40 mg 1× za 2 týdny, pacientům ve třetím rameni bylo podáváno 80 mg ixekizumabu 1× za 2 týdny (Q2W) a ve čtvrtém rameni 1× za 4 týdny (Q4W). Nemocným, kteří byli randomizováni na léčbu ixekizumabem, byla rovněž aplikována iniciální dávka 160 mg ixekizumabu v týdnu 0. Všechna léčiva i placebo byly podávány ve formě subkutánních injekcí. 64 % pacientů na počátku studie užívalo také konvenční chorobu modifikující antirevmatikum (cDMARD).

Primárním měřítkem účinnosti léčby bylo ve studii procento pacientů, kteří na konci 24týdenního období dosáhli skóre ACR 20 (American College of Rheumatology Criteria), tj. zlepšení symptomů psoriatické artritidy o minimálně 20 %.

Výsledky

Pacienti, kterým byl podáván ixekizumab, dosáhli v této studii signifikantního zlepšení projevů PsA, včetně entezitidy a daktylitidy. Skóre ACR 20 dosáhlo ve 24. týdnu 62,1 % nemocných na ixekizumabu Q2W a 57,9 % na ixekizumabu Q4W oproti 30,2 % na placebu (p < 0,001 pro obě srovnání). Ve srovnání s placebem ixekizumab v obou režimech vedl k inhibici radiografické progrese poškození kloubů a ke zlepšení fyzického fungování pacientů. Léčebný efekt byl pozorovatelný již 1. týden po zahájení studie. U přibližně poloviny pacientů s podílem povrchu těla postiženého psoriázou ≥ 3 % bylo po podání ixekizumabu též dosaženo kompletního vymizení projevů psoriázy.

Signifikantního zlepšení příznaků PsA bylo dosaženo také u osob v aktivním referenčním ramenu s adalimumabem. Tento výsledek tak validizuje schopnost studie SPIRIT-P1 rozlišit mezi aktivní terapií a placebem.

Procento pacientů s nahlášenými nežádoucími účinky bylo vyšší na ixekizumabu (66 %) a adalimumabu (64 %) než u pacientů na placebu (47,2 %) a bylo v souladu se známým bezpečnostním profilem obou preparátů.

Závěr

24týdenní terapie ixekizumabem ve 2 terapeutických režimech (Q2W a Q4W) vedla u biologicky naivních pacientů k signifikantnímu zlepšení příznaků PsA a ke zpomalení progrese poškození kloubů ve srovnání s placebem. Tyto výsledky potvrzují roli IL-17A v patofyziologii PsA a jeho význam jakožto relevantního terapeutického cíle u pacientů s PsA.

(alz)

Zdroj: Mease P. J., van der Heijde D., Ritchlin C. T. et al. Ixekizumab, an interleukin-17A specific monoclonal antibody, for the treatment of biologic-naive patients with active psoriatic arthritis: results from the 24-week randomised, double-blind, placebo-controlled and active (adalimumab)-controlled period of the phase III trial SPIRIT-P1. Ann Rheum Dis 2017; 76 (1): 79–87, doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209709.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se