Ixekizumab v léčbě psoriázy kštice a nehtů

14. 11. 2017

Psoriatické postižení kštice a nehtů patří k obtížně léčitelným projevům psoriázy. Slibnou možností je monoklonální protilátka ixekizumab, která vykazuje dobrou a dlouhodobou účinnost v léčbě projevů psoriázy.

Postižení kštice a nehtů u psoriatiků

Postižení kštice a nehtů patří mezi projevy psoriázy (lupénky), které negativním způsobem výrazně ovlivňují kvalitu života postiženého jedince. Zároveň se jedná o projevy výrazně rezistentní vůči terapii, u kterých je velmi obtížné dosáhnout dlouhodobého uspokojivého zlepšení. Kštice patří k místům nejčastěji postiženým projevy psoriázy. Zároveň přítomnost vlasů v této oblasti limituje efektivní využití lokální léčby nebo fototerapie. Nehty bývají postiženy spíše u těžších případů psoriázy. Nicméně se uvádí, že u 80–90 % psoriatiků se postižení nehtů v určité fázi života s lupénkou vyskytne. Mezi pacienty se středně těžkou a těžkou formou psoriázy se postižení nehtů v nějaké formě vyskytuje u 50 % jedinců.

Výsledky studií s ixekizumabem

Ixekizumab je monoklonální protilátka selektivně zaměřená na interleukin 17A (IL–17A), což je klíčový cytokin v patogenezi psoriázy. V rámci klinického testování byl vyhodnocen jako bezpečná a efektivní možnost k léčbě středně těžké a těžké psoriázy.

Ve III. fázi klinického testování byl ixekizumab v rámci multicentrických randomizovaných dvojitě slepých kontrolovaných studií UNCOVER 1−3 testován ve 2 různých režimech dávkování a jeho účinek byl srovnáván jak s placebem, tak s etanerceptem jakožto aktivní kontrolou (ve studiích UNCOVER 2 a 3). Studie UNCOVER robustně prokázaly signifikantně vyšší účinnost i rychlejší účinek ixekizumabu oproti placebu i etanerceptu (v dávce 50 mg s. c. 2× týdně) v celkovém hodnocení psoriázy − PASI (Psoriasis Area Severity Index) a sPGA (static Physician’s Global Assessment).

Byly však také provedeny další analýzy, které hodnotily účinnost ixekizumabu na jednotlivé formy a lokalizace ložiskové psoriázy.

Psoriáza skalpu − hodnocení PSSI (Psoriasis Scalp Severity Index) po 12 týdnech1

U pacientů, kteří na počátku studie vykazovali příznaky psoriázy kštice, bylo dosažení PSSI 90 a 100 (tedy zlepšení PSSI o 90 nebo 100 %) po 12 týdnech výrazně rychlejší a častější u pacientů užívajících ixekizumab v obou dávkovacích schématech (80 mg s. c. po 2 týdnech [IXEQ2W] nebo 80 mg s. c. po 4 týdnech [IXEQ4W]), v obou režimech po úvodní zahajovací dávce 160 mg s. c.) než u etanerceptu a placeba (p < 0,001). Podrobné výsledky ukazuje tabulka níže.

 

 placebo 

 etanercept 

 ixekizumab Q4W 

 ixekizumab Q2W 

 PSSI 90

 7,6 %

 55,5 %

 75,6 %

 81,7 %

 PSSI 100 

 6,7 %

 48,1 %

 68,9 %

 74,6 %

50 % pacientů léčených ixekizumabem dosáhlo úplného zhojení psoriázy kštice do 4. týdne a téměř tři čtvrtiny pacientů do 12. týdne. Dosažené výsledky se udržely i v následném 60týdenním období při dávkování IXEQ4W.

Psoriáza nehtů – hodnocení NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index)2

Ve studii UNCOVER-3 byla hodnocena rovněž účinnost ixekizumabu v léčbě nehtové psoriázy u pacientů s počátečním signifikantním postižením nehtů (definovaným jako NAPSI rukou ≥ 16 a současně postižení ≥ 4 prstů ruky). Zlepšení NAPSI po 12 týdnech dosáhlo při terapeutickém režimu IXEQ2W hodnoty 39 % a při IXEQ4W 40 %. U etanerceptu to bylo 28 %, a u placeba dokonce došlo ke zhoršení NAPSI (–4,7 %). Při pokračující open-label léčbě ixekizumabem Q4W došlo k dalšímu zlepšení i v následujících 12 týdnech, kdy úplného zhojení nehtů dosáhlo na ixekizumabu 30–34 % pacientů, a v týdnu 60 dokonce 50–56 % pacientů. Na konci roční léčby dosáhli pacienti léčení schváleným dávkovacím schématem ixekizumabu (IXEQ2W po 12 týdnů a následně IXEQ4W) průměrného zlepšení NAPSI o 86 %.

Závěr

Ixekizumab je u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou účinný a bezpečný prostředek k léčbě psoriázy kštice i nehtů. Při jeho ročním užívání dosáhly tři čtvrtiny pacientů úplného vymizení příznaků psoriázy kštice a polovina pacientů dosáhla úplného vymizení psoriázy nehtů.

(norg)

Zdroje:
1. Reich K., Leonardi C., Lebwohl M. et al. Sustained response with ixekizumab treatment of moderate-to-severe psoriasis withscalp involvement: results from three phase 3 trials (UNCOVER-1, UNCOVER-2, UNCOVER-3). J Dermatol Treat 2017; 28 (4): 282–287, doi: 10.1080/09546634.2016.1249820.
2. Dennehy E. B., Zhang L., Amato D. et al. Ixekizumab is effective in subjects with moderate to severe plaque psoriasis with significant nail involvement: results from UNCOVER 3. J Drugs Dermatol 2016; 15 (8): 958–961.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se