Ixekizumab v léčbě daktylitidy a entezitidy u pacientů s psoriatickou artritidou

14. 10. 2019

Ixekizumab je antagonista interleukinu 17 (IL-17A), který byl v České republice schválen pro léčbu aktivní psoriatické artritidy (PsA). Cílem prezentované integrované post hoc analýzy výsledků klinických studií SPIRIT-P1 a SPIRIT-P2 bylo popsat výchozí míru postižení entezitidou a daktylitidou a míru postižení na konci doby sledování u pacientů zařazených do těchto studií.

Ixekizumab v léčbe entezitidy a daktylitidy

Entezitida a daktylitida patří mezi základní klinické projevy PsA. Podle dat z různých klinických studií se entezitida vyskytuje u 24−83 % a daktylitida u 38−42 % pacientů s PsA. U nemocných s aktivní entezitidou nebo daktylitidou, kteří adekvátně nezareagovali na léčbu nesteroidními antiflogistiky nebo injekcemi kortikoidů, je doporučována biologická terapie.

Ixekizumab je monoklonální protilátkou, která se s vysokou afinitou váže na IL-17A a moduluje imunitní odpovědi jím regulované nebo ovlivňované. V ČR je ixekizumab schválen pro léčbu dospělých pacientů s aktivní PsA, u kterých nebylo dosaženo adekvátní odpovědi na léčbu 1 či více chorobu modifikujícími antirevmatiky, případně je u nich tato léčba kontraindikovaná.

Studie SPIRIT-P1 a SPIRIT-P2

Do dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných randomizovaných klinických studií fáze III byli zahrnuti pacienti s aktivní PsA. Byli randomizováni k subkutánním injekcím placeba nebo ixekizumabu (IXE) v dávce 80 mg podávaným 1× za 2 týdny (Q2W) nebo 1× za 4 týdny (Q4W). Ve studii SPIRIT-P1 dostávala jedna skupina navíc adalimumab v dávce 40 mg Q2W. V obou skupinách randomizovaných k podávání ixekizumabu byla rovněž podána iniciální dávka ixekizumabu 160 mg. Nemocným, u kterých nebylo v týdnu 16 dosaženo adekvátní odpovědi, byla podána záchranná medikace.

Výchozí míra postižení entezitidou byla zhodnocena pomocí skóre LEI (Leeds Enthesitis Index, škála hodnot 0−6) a míra postižení daktylitidou na základě skóre LDI-B (Leeds Dactylitis Index − Basic). Jejich přítomnost byla definována jako hodnota LEI > 0 a LDI-B > 0 a za jejich vyléčení se považovalo dosažení nulové hodnoty na těchto škálách.

Funkční postižení bylo vyhodnoceno prostřednictvím nástroje HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire Disability Index) a kvalita života pomocí dotazníku EQ-5D 5L (5-level EuroQoL-5 Dimensions). Aktivita nemoci pak byla posouzena na základě indexu celkového hodnocení pacientem (PGA − Patient Global Assessment) a intenzita bolesti pomocí vizuální analogové škály bolesti (VAS).

Výsledky integrované analýzy

Do integrované analýzy bylo zahrnuto 679 nemocných, z toho 60 % mělo projevy entezitidy a 23 % projevy daktylitidy. V týdnu 24 bylo u signifikantně vyššího počtu pacientů léčených ixekizumabem pozorováno vyléčení entezitidy (IXE Q4W 39 %; IXE Q2W 35 %; placebo 21 %; p < 0,05 oproti placebu pro obě srovnání) i daktylitidy (IXEQ4W 78 %, IXEQ2W 65 %, placebo 24 %; p < 0,001 oproti placebu pro obě srovnání). V týdnu 24 bylo u všech pacientů s vyléčenou entezitidou pozorováno signifikantní zmírnění funkčního postižení, zlepšení kvality života a zmírnění bolesti. V případě vyléčené daktylitidy byla tato zlepšení méně výrazná. 

Závěr

Podávání ixekizumabu v dávce 80 mg Q2W nebo Q4W vedlo u pacientů s projevy entezitidy či daktylitidy v době zahájení léčby k signifikantnímu zlepšení těchto klinických projevů PsA ve 24. týdnu trvání studie. Vyléčení entezitidy bylo spojeno s výrazným zlepšením kvality života a zmírněním bolesti a funkčního postižení.

(alz)

Zdroj: Gladman D. D., Orbai A. M., Klitz U. et al. Ixekizumab and complete resolution of enthesitis and dactylitis: integrated analysis of two phase 3 randomized trials in psoriatic arthritis. Arthritis Res Ther 2019; 21 (1): 38, doi: 10.1186/s13075-019-1831-0.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se