Ixekizumab podávaný po dobu 5 let prokázal vysokou účinnost a příznivý bezpečnostní profil u pacientů se středně těžkou a těžkou psoriázou

19. 5. 2020

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A, která je indikovaná k terapii středně těžké až těžké ložiskové psoriázy a psoriatické artritidy. Na 24. světovém dermatologickém kongresu v Miláně byly v červnu 2019 prezentovány výsledky studie hodnotící účinnost a bezpečnost ixekizumabu při dlouhodobém podávání.

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

U pacientů trpících středně těžkou až těžkou formou ložiskové psoriázy je potřeba dlouhodobá terapie, která dosáhne uspokojivé kontroly aktivity a symptomů onemocnění. Moderní možnost terapie středně těžkých až těžkých forem ložiskové psoriázy představuje protizánětlivá cílená biologická léčba.

Ixekizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou a specificitou váže na interleukin 17A, jenž zastává důležitou úlohu v patofyziologii onemocnění, a to konkrétně v podpoře proliferace a aktivace keratinocytů. Účinnost a bezpečnost přípravku byla hodnocena řadou klinických studií, mezi něž patří i série UNCOVER-1/-2/-3. Níže citovaná práce hodnotila účinnost a bezpečnost podávání ixekizumabu v horizontu 5 let právě u pacientů, kteří se zúčastnili studie UNCOVER-1.

Metodika a průběh studie

Do prodloužení studie UNCOVER-1 byli zahrnuti pacienti, kteří byli v týdnu 12 hodnoceni jako respondéři na škále static Physician’s Global Assessment (sPGA 0/1) a následně dokončili i úvodní dvojitě slepou fázi studie v délce 60 týdnů. Inkluzní kritéria splnilo celkem 110 účastníků. Dávkování ixekizumabu bylo standardní: nejprve pacienti dostali iniciální dávku 160 mg, poté dostávali dávku 80 mg každé dva týdny až do 12. týdne a následovně udržovací terapii v dávce 80 mg každé 4 týdny. Dávku bylo možné mezi týdny 60 a 264 zvýšit k dosažení či udržení klinické účinnosti, avšak tito pacienti nebyli zavzati do citované analýzy.

Mezi primární cíle studie patřilo zhodnocení počtu pacientů, kteří dosáhli skóre sPGA 0/1 nebo 75%, 90% a 100% zlepšení ve skóre Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75/90/100).

Výsledky

Míra dosažení skóre PASI 75/90/100 činila na počátku dlouhodobého sledování (týden 60) 92,7 %, respektive 82,7 % a 56,4 %. Na konci studie byla míra skóre PASI 75/90/100 udržena – konkrétně bylo dosaženo míry 94,3 %, respektive 81,8 % a 46,6 % (měřeno metodou mNRI – modified non-responder imputation). Obdobných výsledků bylo dosaženo i v případě respondérů sPGA(0/1) − na konci studie se v této kategorii udrželo 80 % pacientů, což je o pouhých několik procent méně než na jejím počátku.

Během terapie byly pozorovány nežádoucí příhody u 99 pacientů (incidence rate [IR] 31,0 na 100 pacientoroků), přičemž u 24 pacientů se jednalo o závažné nežádoucí příhody (IR 7,5); během studie nebyl pozorován žádný případ úmrtí. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly infekce, zaznamenané u 83 pacientů, z toho v 1 případě se jednalo o kandidovou infekci. U 4 pacientů se vyskytly reakce v místě vpichu injekce.

Závěr

Z výsledků 5letého pozorování vyplývá, že ixekizumab představuje vysoce efektivní léčivo v terapii středně těžkých až těžkých případů ložiskové psoriázy s příznivým bezpečnostním profilem i v případě dlouhodobého podávání.

(holi)

Zdroj: Leonardi C., Foley P., Torii H. et al. Ixekizumab demonstrates high sustained efficacy and a favorable safety profile in patients with moderate to severe psoriasis through five years of treatment. 24th World Congress of Dermatology, Milan, 2019 Jun 10−15. Dostupné na: www.wcd2019milan-dl.org/abstract-book/documents/late-breaking-abstracts/35-psoriasis/ixekizumab-demonstrates-high-sustained-efficacy-548.pdfŠtítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se