Ixekizumab je bezpečnou volbou pro dlouhodobou terapii zánětlivých onemocnění

26. 10. 2020

Psoriáza, psoriatická artritida (PsA) a axiální spondylartritida (SpA) představují chronická zánětlivá onemocnění, jejichž léčba bývá dlouhodobá. Aktuální farmakoterapie těchto onemocnění zahrnuje konvenční syntetická chorobu modifikující léčiva (DMARDs) i cílená biologická léčiva inhibující účinky tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) nebo interleukinů IL-23 a IL-17. Na bezpečnost dlouhodobé inhibice IL-17 A pomocí ixekizumabu se zaměřila analýza publikovaná počátkem roku 2020 v časopisu Rheumatology.

Ixekizumab v dlouhodobé terapii

Patologicky zvýšené koncentrace IL-17A podporují u psoriázy proliferaci a aktivaci keratinocytů a jsou spojeny i s patogenezí PsA a axiální SpA, u kterých podporují zánět vedoucí k erozivnímu poškození kostí a patologické tvorbě nové kostní tkáně. Ixekizumab je monoklonální protilátka IgG4, která se s vysokou afinitou a specifitou váže právě na IL-17A (IL-17A i IL-17A/F) a tyto účinky tlumí. Ixekizumab je indikován pro léčbu středně těžké až těžké psoriázy a aktivní PsA, nedávno byl schválen také pro terapii aktivní axiální SpA. 

Dlouhodobá terapie onemocnění klade vysoké nároky na bezpečnost léčiv. Sběr bezpečnostních dat a jejich pravidelné vyhodnocování je nezbytným podkladem pro racionální volbu terapie. Mezinárodní tým autorů provedl analýzu dat o dlouhodobé bezpečnosti ixekizumabu nezávisle na jeho indikaci. Data pro analýzu byla získána z 21 klinických hodnocení z programů UNCOVER (léčba psoriázy), SPIRIT (PsA) a COAST (SpA). Celkem byla vyhodnocena data 8228 pacientů, jimž byl podáván ixekizumab po dobu až 5 let (5898 pacientů s psoriázou, 1401 s PsA a 929 s axSpA; úhrnem 20 896 pacientoroků).

Nejvýznamnější zjištění

Celková míra výskytu nežádoucích příhod vzniklých během léčby (TEAEs) a závažných nežádoucích příhod (SAEs) se s dlouhodobou expozicí ixekizumabu nezvyšovala, naopak v průběhu 5 let sledování vykazovala spíše snižující se trend (TEAEs) nebo stabilizaci (SAEs). Nízká byla jak míra incidence SAEs, tak i úmrtí a nežádoucích příhod, které vedly k přerušení léčby. Celkově se nejčastěji objevovaly nazofaryngitida, infekce horních cest dýchacích a reakce v místě aplikace (ISR). Vzácně byly reportovány případy střevních zánětů, malignit a významných kardiovaskulárních příhod. V 1. roce léčby mezi nejčastější TEAEs patřily především infekce, ISR a alergické reakce (hypersenzitivita). Jejich frekvence se podstatně snižovala s delší expozicí ixekizumabu. 

Pacienti s psoriázou, PsA a SpA mají oproti zdravé populaci 1−4× zvýšené riziko vzniku zánětlivého onemocnění střev (IBD). Zda v tomto směru hraje roli IL-17, není jasné. Incidence IBD při léčbě ixekizumabem v analyzovaných studiích odpovídaly incidencím v populaci pacientů s psoriázou, PsA a SpA. Vliv inhibice IL-17 na výskyt IBD se zde tedy neprojevil. 

Infekční komplikace

Infekce byly nejčastější nežádoucí příhodou po celou dobu sledování. Častější byly v 1. roce léčby, dále se jejich výskyt nezvyšoval. Míra incidence závažných infekcí byla nízká a dlouhodobě stabilní. Nejčastějšími infekcemi vyskytujícími se během léčby byly infekce horních cest dýchacích, bronchitidy a dále oportunní infekce jako kandidózy dutiny ústní a jícnu nebo herpes zoster. Nebyly zaznamenány žádné systémové ani invazivní kandidózy, jen vzácně bylo reportováno herpetické postižení oka. Oportunní infekce jsou pravděpodobně způsobeny potlačením účinků IL-17A v procesech obrany hostitele proti těmto patogenům. 

Pacienti ve studiích byli pravidelně v ročních intervalech testováni na tuberkulózu (TBC). Pozitivní výsledek vedl k přerušení léčby ixekizumabem u 67 pacientů s psoriázou a u 10 pacientů s PsA. Nebyly však potvrzeny žádné případy reaktivace TBC ve spojení s podáváním ixekizumabu, a to ani u nemocných s latentní nebo dříve léčenou infekcí Mycobacterium tuberculosis.

Závěr

Informace získané z této integrované analýzy dat svědčí o tom, že bezpečnost ixekizumabu je obdobná nezávisle na indikaci. Dlouhodobé podávání tohoto léčiva není spojeno s nárůstem nežádoucích příhod, a to ani pro kategorii infekčních komplikací. Bezpečnostní profil ixekizumabu popsaný v této analýze je v souladu s dosavadními poznatky. Ixekizumab tak představuje vhodnou volbu pro dlouhodobou terapii psoriázy, PsA i SpA.

(par)

Zdroj: Genovese M. C., Mysler E., Tomita T. et al. Safety of ixekizumab in adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis and axial spondyloarthritis: data from 21 clinical trials. Rheumatology (Oxford) 2020 May 25: keaa189, doi: 10.1093/rheumatology/keaa189 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se