Inhibitor IL-17A v léčbě psoriatické artritidy u pacientů s nedostatečnou odpovědí na inhibitor TNF nebo s jejich intolerancí

6. 5. 2019

Prezentovaná práce analyzovala data z prvních 24 týdnů klinického hodnocení SPIRIT-P2, jež zkoumalo účinnost inhibitoru interleukinu 17A (IL-17A) ixekizumabu v terapii aktivní psoriatické artritidy u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) nebo s intolerancí vůči nim.

Možnosti terapie psoriatické artritidy

Psoriatická artritida je chronické zánětlivé onemocnění s projevy muskuloskeletálními (např. periferní artritida, entezitida, daktylitida) a extraartikulárními (např. psoriáza kůže a nehtů). Pokud pacienti nereagují na konvenční terapii, doporučuje se nasadit cílenou biologickou léčbu. Nejčastěji nasazovanými léčivy v této indikaci jsou inhibitory TNF. Nicméně existuje skupina pacientů, která na tuto léčbu nereaguje nebo ji špatně snáší.

Alternativou biologické léčby s odlišným mechanismem účinku jsou inhibitory interleukinu 17A. IL-17A je cytokin, který podporuje zánětlivou reakci v kloubech ovlivněním migrace imunitních buněk do místa zánětu a stimulací produkce prozánětlivých cytokinů a chemokinů. Ixekizumab je vysoce afinitní monoklonální protilátka proti IL-17A.

Průběh studie a sledovaná populace

SPIRIT-P2 byla randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze III, do které bylo zařazeno 363 pacientů. Ti předtím vykázali nedostatečnou odpověď na léčbu jedním (n = 204) či dvěma (n = 128) inhibitory TNF nebo tuto léčbu netolerovali (n = 31). Zároveň museli již dříve podstoupit léčbu konvenčními chorobu modifikujícími antirevmatiky (cDMARDs).

Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1:1 do 3 ramen: 80 mg ixekizumabu každé 4 týdny (n = 122), 80 mg ixekizumabu každé 2 týdny (n = 123), obojí po úvodní dávce 160 mg, nebo placebo (n = 118). Terapie byla podávána ve formě subkutánních injekcí po dobu 24 týdnů. Základní demografické údaje a charakteristiky onemocnění byly srovnatelné u pacientů ve všech ramenech, s výjimkou konkomitantního užívání methotrexátu a počtu oteklých kloubů při první návštěvě.

Výsledky

Účinnost ixekizumabu v terapii psoriatické artritidy a psoriázy

Primárním cílem studie bylo porovnat počet pacientů léčených ixekizumabem a placebem, kteří dosáhli 20% zlepšení podle kritérií American College of Rheumatology (ACR20) ve 24. týdnu. Odpovědi ACR20 ve 24. týdnu dosáhlo 53 % pacientů, kteří užívali ixekizumab každé 4 týdny, 48 % pacientů v rameni s ixekizumabem podávaným každé 2 týdny a 20 % pacientů na placebu (p < 0,0001 pro obě ramena s ixekizumabem oproti placebu). Zlepšení bylo rychlé a nastalo již v 1. týdnu léčby.

U nemocných s aktivní psoriázou také došlo k signifikantnímu zlepšení ve skóre Psoriasis Area and Severity Index (PASI) v porovnání s placebem – PASI75 již ve 2. týdnu, PASI90 ve 4. týdnu a PASI100 v týdnu 12 anebo 8 u ixekizumabu podávaného à 4, resp. 2 týdny.

Bezpečnostní profil

Během 24 týdnů sledování byly nahlášeny 3 závažné nežádoucí příhody (SAEs) v rameni s ixekizumabem podávaným à 4 týdny, 8 SAEs v rameni s ixekizumabem à 2 týdny a 4 SAEs v rameni s placebem.

Infekce byla nahlášena u 39 % pacientů v rameni s ixekizumabem à 4 týdny, u 38 % pacientů v rameni s ixekizumabem à 2 týdny a u 30 % pacientů v rameni s placebem. V rameni s ixekizumabem à 2 týdny byly nahlášeny 3 vážné infekce.

Signifikantně vyšší počet pacientů v rameni s ixekizumabem à 4 týdny (n = 8; p = 0,0358) a v rameni s ixekizumabem à 2 týdny (n = 9; p = 0,0192) nahlásil alergickou reakci nebo přecitlivělost oproti rameni s placebem (n = 1). Tyto reakce byly mírné či střední intenzity. Nedošlo k výskytu aktivní tuberkulózy, invazivní mykotické infekce ani potvrzeného případu zánětlivého střevního onemocnění.

Závěr

Výsledky studie ukazují, že ixekizumab podávaný 1× za 4 nebo 2 týdny byl ve zlepšení příznaků psoriatické artritidy efektivnější než placebo u pacientů, kteří nereagovali na léčbu inhibitory TNF nebo ji netolerovali. Nástup účinku byl rychlý, se zlepšením artritidy v 1. týdnu a zlepšením psoriázy v 2. týdnu léčby. Pozorovaný bezpečnostní profil byl konzistentní s daty z dřívějších studií.

(eko)

Zdroj: Nash P., Kirkham B., Okada M. et al. Ixekizumab for the treatment of patients with active psoriatic arthritis and an inadequate response to tumour necrosis factor inhibitors: results from the 24-week randomised, double-blind, placebo-controlled period of the SPIRIT-P2 phase 3 trial. Lancet 2017; 389 (10086): 2317–2327, doi: 10.1016/S0140-6736(17)31429-0.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se