Existuje spojitost mezi účinností ixekizumabu u ložiskové psoriázy a tělesnou hmotností pacienta?

16. 9. 2019

Sdružená analýza 3 randomizovaných dvojitě zaslepených kontrolovaných studií fáze III zjišťovala, zda existují rozdíly v účinnosti ixekizumabu u pacientů se středně závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou ve 3 kategoriích tělesné hmotnosti. Další otázkou, na kterou se autoři práce zaměřili, byla bezpečnost tohoto léčiva v závislosti na tělesné hmotnosti pacientů.

Analyzovaná populace pacientů

Analýza podskupin ze studií UNCOVER-1, UNCOVER-2 a UNCOVER-3 byla provedena na základě obav, zda tělesná hmotnost pacienta nemůže negativně ovlivnit účinnost ixekizumabu v léčbě psoriázy. Analýza zahrnovala 3855 pacientů, z nichž 1159 užívalo ixekizumab v dávce 80 mg podávané každé 4 týdny, 1168 ixekizumab 80 mg podávaný každé 2 týdny (obě skupiny po počáteční jednorázové dávce 160 mg), 789 nemocných dostávalo placebo a 739 etanercept (2× 50 mg/týden). Pacienti byli rozděleni do 3 podskupin podle tělesné hmotnosti: < 80 kg; 80 až < 100 kg; ≥ 100 kg. V jednotlivých terapeutických skupinách bylo rozložení do hmotnostních kategorií podobné, stejně tak vstupní a demografické charakteristiky pacientů.

Výsledná zjištění

Ve všech hmotnostních kategoriích dosáhlo po 12 týdnech terapie zlepšení ve skóre Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75, PASI 90 nebo PASI 100) významně větší procento pacientů léčených ixekizumabem při podávání každé 2 týdny i každé 4 týdny v porovnání s placebem i s etanerceptem. Šance na dosažení terapeutických odpovědí byla ve všech kategoriích vyšší pro dávkování ixekizumabu každé 2 týdny (schválené dávkovací schéma). Ve všech hmotnostních kategoriích byl pozorován podobný výskyt nežádoucích příhod. 

Závěr

Z analýzy vyplynulo, že ixekizumab byl účinný v léčbě středně závažné až závažné ložiskové psoriázy bez ohledu na tělesnou hmotnost pacientů. Hmotnost pacienta nemá vliv ani na bezpečnostní parametry této léčby.

(zza)

Zdroj: Reich K., Puig L., Mallbris L. et al. The effect of bodyweight on the efficacy and safety of ixekizumab: results from an integrated database of three randomised, controlled phase 3 studies of patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31 (7): 1196−1207, doi: 10.1111/jdv.14252.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se