Efektivita a bezpečnost dlouhodobé inhibice interleukinu 17A v léčbě psoriázy

13. 6. 2019

Předchozí klinické studie přinesly informace o účinnosti a bezpečnosti ixekizumabu po 1 a 2 letech podávání v léčbě psoriázy. Aktuální publikace mezinárodního týmu autorů prezentuje výsledky z dlouhodobého prodloužení studie UNCOVER-3 a doplňuje tak další rok zkušeností s tímto léčivem.

Ixekizumab v léčbě psoriázy

Ixekizumab (IXE; monoklonální protilátka proti interleukinu 17A) je schválen pro léčbu středně těžké až těžké formy psoriázy. Dlouhodobé sledování účinnosti a bezpečnosti cílené léčby je třeba provádět s ohledem na chronickou povahu onemocnění psoriázou a nutnost podávat farmakoterapii dlouhodobě.

Sledovaná populace pacientů

Celkově bylo do studie UNCOVER-3 zařazeno 1346 pacientů, z čehož 385 bylo randomizováno k podávání IXE v aktuálně doporučeném režimu (úvodní dávka 160 mg v týdnu 0, následně 80 mg à 2 týdny do 12. týdne a poté 80 mg à 4 týdny). Celkově studijní léčba trvala 156 týdnů a dokončilo ji 300 pacientů (77,9 %). Důvodem k přerušení léčby byly nežádoucí příhody (8,2 %), rozhodnutí pacienta (4,5 %), nedostatečná účinnost (3,0 %), přerušení kontaktu s pacientem (2,6 %) a ostatní (4,4 %).

Dlouhodobá účinnost léčby

V týdnu 156 dosáhlo 80,5 % pacientů alespoň 75% zlepšení od první návštěvy dle skóre PASI (Psoriasis Area Severity Index), 66,0 % pacientů pak dosáhlo alespoň 90% zlepšení od první návštěvy dle skóre PASI a 45,1 % pacientů 100% zlepšení od první návštěvy dle skóre PASI. Tyto výsledky byly získány metodou mNRI (modified non-responder imputation), v rámci níž jsou nemocní, kteří museli léčbu přerušit z důvodu nežádoucí příhody, nedostatečné účinnosti nebo relapsu, považováni za pacienty neodpovídající na léčbu.

Z pacientů se zasaženými nehty, pokožkou hlavy a palmoplantárními lézemi udrželo po dobu celých 3 let 62,4 % stav trvalého vymizení těchto obtížně léčitelných lézí, a tedy skóre NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index), 66,2 % dle skóre PSSI = 0 (Psoriasis Scalp Severity Index) a 60,5 % dosáhlo 100% zlepšení od první návštěvy dle skóre PPASI (Palmoplantar Psoriasis Area and Severity Index).

Bezpečnostní profil

Nejčastěji hlášenými nežádoucími příhodami byly virové infekce horních cest dýchacích. Výskyt nádorových onemocnění byl vzácný, nemelanomové nádory kůže byly hlášeny u 0,5 % pacientů (n = 7). Klinicky významná neutropenie se vyskytla u 0,8 % pacientů (n = 10). V průběhu prodloužené fáze studie se neobjevily žádné nové bezpečnostní signály.

Závěr

Většina pacientů si udržela významné zlepšení ve skóre PASI v porovnání s první návštěvou i po 3 letech podávání ixekizumabu. Ten je díky tomu vhodnou moderní modalitou pro dlouhodobou léčbu středně těžké až těžké formy psoriázy.

(eko)

Zdroj: Leonardi C., Maari C., Philipp S. et al Maintenance of skin clearance with ixekizumab treatment of psoriasis: three-year results from the UNCOVER-3 study. J Am Acad Dermatol 2018; 79 (5): 824−830, doi: 10.1016/j.jaad.2018.05.032.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se