Dobrá zpráva pro spánek pacientů s axiální spondylartritidou – ixekizumab účinně tlumí noční bolesti páteře

14. 11. 2022

Cílená léčba axiální spondylartritidy se v současnosti opírá o protizánětlivé působení inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru (TNF), inhibitorů interleukinu IL-17 a inhibitorů Janusových kináz (JAK). Kromě objektivní účinnosti těchto cílených léčiv je pro rozhodování v klinické praxi důležité popsat i jejich vliv na subjektivní příznaky. Zhodnocení analgetického účinku ixekizumabu (IXE) přinesla randomizovaná kontrolovaná studie COAST-V.

Léčba ve studii COAST-V

Tato mezinárodní klinická studie fáze III byla otevřena pro pacienty s radiografickou axiální spondylartritidou, kteří dosud nebyli léčeni biologiky a byli kandidáty této terapie. Účastníci byli randomizováni k podání ixekizumabu po 4 (IXE4T) či 2 týdnech (IXE2T) nebo do kontrolních ramen s adalimumabem (ADA) podávaným po 2 týdnech či placeba. V 16. týdnu byli pacienti z obou kontrolních ramen znovu randomizováni, aby pokračovali ve studii s léčbou IXE4T nebo IXE2T. Celkem 341 pacientů bylo sledováno po dobu 52 týdnů.

Metodika hodnocení analgetického efektu

Jedním z cílů výzkumu bylo vyhodnotit, jak IXE zmírňuje noční bolesti páteře a zda jeho analgetický efekt koreluje s laboratorními známkami zánětu (hladina C-reaktivního proteinu [CRP]) a trváním, respektive intenzitou ranní ztuhlosti kloubů (otázky č. 5 a 6 v indexu aktivity onemocnění pro ankylozující spondylitidu [BASDAI – Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index]).

Pro analýzu výsledků byli pacienti rozděleni dle hodnot CRP na skupinu se stabilním snížením (tj. CRP < 5 mg/l mezi 4. a 16. týdnem studie) a s kolísajícími hladinami (CRP ≥ 5 mg/l při některém z měření mezi 4. a 16. týdnem). K podobnému rozdělení se přistoupilo na základě zlepšení bodových hodnot pro otázky č. 5 a 6 v BASDAI. Pacienti byli rozděleni na skupinu se stabilním zlepšením ztuhlosti kloubů (tj. zlepšení o ≥ 2 body mezi 12. a 16. týdnem studie) a s kolísajícími výsledky (zlepšení o < 2 body při některém z hodnocení v období mezi 12. a 16. týdnem).

Výsledky − úleva od nočních bolestí

V počáteční fázi studie (do 16. týdne) se noční bolesti páteře zmírnily výrazněji u pacientů na IXE4T než u pacientů na ADA, a to nezávisle na hladinách CRP.

  • Ve skupině s kolísajícími hladinami CRP si IXE4T vedl lépe než ADA (vyvolal výraznější snížení noční bolesti) při srovnání obou léčiv oproti placebu (p < 0,001 pro IXE4T). Výsledek ADA totiž v tomto případě nebyl statisticky odlišný od placeba (p = 0,4).
  • U pacientů se stabilním snížením CRP byla obě léčiva účinnější než placebo (IXE: p = 0,002; ADA: p = 0,02) a zároveň byla u IXE4T pozorována výraznější redukce nočních bolestí než u ADA.

Obdobné výsledky byly zaznamenány při korelaci s ranní ztuhlostí kloubů, avšak v tomto případě byla pozorována zřetelně horší účinnost obou léčiv u pacientů s kolísajícími výsledky. I u těchto pacientů byl ovšem IXE4T účinnější než ADA při porovnání s placebem (IXE4T: p < 0,05; ADA: p > 0,05).

Pacienti, kteří iniciálně užívali ADA, zaznamenali po převodu na IXE4T další snížení noční bolesti páteře a analgetický účinek se u nich udržel až do konce studie.

Závěr

Léčba ixekizumabem významně a dlouhodobě snížila noční bolesti páteře nezávisle na hladinách CRP a míře ranní ztuhlosti kloubů. U pacientů se stabilní odpovědí na terapii byl ixekizumab srovnatelně nebo mírně analgeticky účinnější než adalimumab. U pacientů s proměnlivou odpovědí zaznamenal ixekizumab významně lepší analgetickou účinnost než adalimumab. Po převodu z adalimumabu na ixekizumab udávali pacienti pokračující úlevu od nočních bolestí.

(jam)

Zdroje:
1. Ramiro S., Nikiphorou E., Sepriano A. et al. ASAS-EULAR recommendations for the management of axial spondyloarthritis: 2022 update. Ann Rheum Dis 2022 Oct 21; ard-2022-223296, doi: 10.1136/ard-2022-223296 [Epub ahead of print].
2. De Vlam K., Gallo G., Mease P. J. et al. Ixekizumab shows a distinct pattern of pain improvement beyond inflammation in radiographic axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2021; 80 (Suppl. 1): 707‒708, doi: 10.1136/annrheumdis-2021-eular.211.Štítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se