Co prozradila souhrnná analýza dat ze 3 klinických studií o účinnosti ixekizumabu v léčbě psoriázy

22. 11. 2018

Účinnost a bezpečnost cílené léčby psoriázy ixekizumabem, protilátkou proti interleukinu 17A, byla hodnocena ve třech rozsáhlých klinických hodnoceních fáze III. V British Journal of Dermatology byla publikována souhrnná analýza dat z těchto studií.

Metodika analýzy

Analyzovaná data pocházejí z úvodních 12 týdnů léčby pacientů, kteří v rámci klinických studií série UNCOVER dostávali ixekizumab v zahajovací dávce 160 mg následovaný 80 mg podávanými každé 2 týdny (n = 1169) nebo každé 4 týdny (n = 1165). Kontrolní ramena pak představují pacienti na placebu (n = 792 v rámci všech 3 studií) nebo etanerceptu (50 mg každé 2 týdny, n = 740 v rámci 2 studií).

Primárním cílem hodnocení byl podíl pacientů, kteří ve 12. týdnu odpověděli na léčbu – dosáhli hodnot 0 či 1 na škále celkového zhodnocení lékařem (sPGA – static Physician’s Global Assessment) a nejméně 75% zlepšení indexu plochy a závažnosti psoriázy (PASI 75 – Psoriasis Area and Severity Index). Poměry pacientů s léčebnou odpovědí pak byly porovnávány s použitím Cochranova–Mantelova–Haenszelova testu stratifikovaného dle jednotlivých studií.

Výsledky

Léčba ixekizumabem dosáhla superiority oproti placebu (p < 0,001) i etanerceptu (p < 0,001), a to jak při vyhodnocení sPGA (léčebné odpovědi ve 12. týdnu dosáhlo 3,9 % pacientů na placebu, 38,9 % na etanerceptu, 81,8 % a 75,0 % na ixekizumabu podávaném každé 2, resp. 4 týdny), tak PASI 75 (4,4 % pro placebo, 47,7 % pro etanercept, 88,7 % a 81,6 % pro ixekizumab každé 2, resp. 4 týdny). Pacienti léčení ixekizumabem také ve srovnání s kontrolními rameny vykazovali signifikantně větší zlepšení psoriatických projevů na nehtech.

Rychlost nástupu léčebné odpovědi

Významné rozdíly ve zlepšení skóre PASI mezi jednotlivými rameny byly pozorovány již po 1 týdnu léčby. Medián doby do dosažení PASI 75 činil 4,3 týdne (95% interval spolehlivosti [CI] 4,1–6,1) pro ixekizumab 1× za 2 týdny, 4,4 týdne (95% CI 4,3–7,9) u ixekizumabu v dávkování 1× za 4 týdny a 12,1 týdne (95% CI 12,1–12,4) pro etanercept.

Vztah dávky a účinku

Ixekizumab podávaný s frekvencí 1× za 2 týdny byl ve všech hodnoceních účinnosti léčby superiorní vůči podání 1× za 4 týdny. Téměř 40 % pacientů, kteří dostávali ixekizumab každé 2 týdny, dosáhlo ve 12. týdnu 100% zlepšení skóre PASI.

Závěr

Léčba ixekizumabem v obou dávkovacích režimech vykazovala rychlý nástup účinku a lepší účinnost než placebo i etanercept. Podání ixekizumabu každé 2 týdny mělo v prvních 12 týdnech léčby lepší výsledky než dávkování v režimu 1× za 4 týdny.

(este)

Zdroj: Papp K. A., Leonardi C. L., Blauvelt A. et al. Ixekizumab treatment for psoriasis: integrated efficacy analysis of three double-blinded, controlled studies (UNCOVER-1, UNCOVER-2, UNCOVER-3). Br J Dermatol 2018; 178 (3): 674–681, doi: 10.1111/bjd.16050.



Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se