Časný a viditelný nástup klinického zlepšení ložiskové psoriázy

20. 9. 2018

Rychlé a viditelné zlepšení klinického stavu u pacientů se středně závažnou nebo závažnou ložiskovou psoriázou po zahájení podávání ixekizumabu prokázala studie provedená na Mount Sinai School of Medicine v New Yorku. Změny postižení kůže byly průběžně fotograficky dokumentovány.

Cíl studie

Ixekizumab je monoklonální protilátka, která se s vysokou afinitou a specificitou váže na interleukin 17A. Lék je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty systémové léčby. Zatímco dlouhodobé významné zlepšení psoriázy při léčbě ixekizumabem již bylo prokázáno, doba potřebná k dosažení klinicky významného zlepšení nebyla dostatečně sledována. Cílem nové studie bylo vyhodnotit rychlost nástupu klinické odpovědi po zahájení podávání ixekizumabu a fotograficky dokumentovat vývoj viditelného zlepšení stavu kůže u pacientů se středně závažnou nebo závažnou ložiskovou psoriázou.

Metodika a průběh

Do 48týdenní intervenční randomizované otevřené klinické studie fáze IIIb bylo zařazeno 12 pacientů ve věku ≥ 18 let se středně závažnou nebo závažnou ložiskovou psoriázou trvající aspoň 6 měsíců.

Ke vstupním kritériím dále patřilo postižení aspoň 10 % povrchu těla, skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index, tj. index plochy a závažnosti psoriázy) minimálně 12, skóre sPGA (static Physician Global Assessment, tj. statické celkové zhodnocení lékařem) minimálně 3 (6bodová stupnice) a skóre PatGA (Patient Global Assessment, tj. celkové zhodnocení pacientem) aspoň 3.

Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 k podávání 80 mg ixekizumabu každé 2 nebo každé 4 týdny, které následovalo po úvodní dávce 160 mg. Po 12. týdnu byli všichni pacienti léčeni 80 mg ixekizumabu každé 4 týdny. Poslední dávka byla podána ve 44. týdnu.

Hodnocení

Klinická odpověď byla hodnocena pomocí PatGA, PASI, sPGA a Itch NRS (Itch Numeric Rating Scale, tj. numerická hodnoticí škála svědivosti). K vyhodnocení viditelného zlepšení ložiskové psoriázy byly v průběhu studie v pravidelných intervalech pořizovány snímky pacientů.

Výsledky

U pacientů randomizovaných k podávání ixekizumabu každé 2 týdny byl medián doby do zlepšení o aspoň 1 nebo 2 body v PatGA skóre proti vstupním hodnotám 5, respektive 10 dní a u pacientů randomizovaných k podávání ixekizumabu každé 4 týdny 6, respektive 13,5 dne.

Alespoň 50% nebo 75% zlepšení skóre PASI proti vstupním hodnotám bylo u všech pacientů dosaženo během 2, respektive 4 týdnů. V ItchNRS dosáhla aspoň 4bodového zlepšení proti vstupním hodnotám minimálně polovina pacientů během 14 dnů.

Jak ukazují časosběrné fotografie v přiloženém videu, již v průběhu prvního týdne léčby bylo jasně vidět zlepšení onemocnění.

Závěr

Podávání ixekizumabu vede již v průběhu 1 týdne léčby k rychlému a viditelnému zlepšení ložiskové psoriázy.

(blu)

Zdroj: Khattri S., Goldblum O., Solotkin K. et al. Early onset of clinical improvement with ixekizumab in a randomized, open-label study of patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. J Clin Aesthet Dermatol 2018; 11 (5): 33–37.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se