Baricitinib zmírňuje bolest u revmatoidní artritidy účinněji a rychleji než adalimumab

6. 3. 2018

Pacienti s revmatoidní artritidou, kteří nevykazují dostatečnou odpověď na monoterapii methotrexátem, si zaslouží přidání biologické léčby. Co ale rozhoduje o volbě přípravku? Přinášíme výsledky post hoc analýzy studie RA-BEAM, která porovnávala baricitinib s adalimumabem a placebem z hlediska zmírnění bolesti.

Úvod

Ovlivnění bolesti u revmatoidní artritidy (RA) je zejména pro pacienty důležitým parametrem účinnosti léčby. Prokázaná účinnost jednotlivých přípravků na zmírnění bolesti může pro pacienta znamenat podstatnou informaci při výběru preferované léčby a pro nastavení přiměřených očekávání.

Ve studii RA-BEAM u pacientů s aktivní RA bez dostatečné odpovědi na methotrexát vedl baricitinib v dávce 4 mg 1× denně k významnému klinickému zlepšení v porovnání s placebem a s adalimumabem. Na výročním kongresu ACR/ARHP v září 2017 byly prezentovány výsledky post hoc analýzy této studie, jejímž cílem bylo porovnat zmírnění bolesti u jednotlivých terapeutických skupin.

Metodika studie

Zařazeno bylo 1305 pacientů na stabilní léčbě methotrexátem, kteří byli randomizováni v poměru 3 : 3 : 2 k užívání placeba, 4 mg baricitinibu nebo 40 mg adalimumabu denně. Při každé návštěvě lékaře vyjadřovali aktuální intenzitu bolesti prostřednictvím vizuální analogové škály (VAS). Sledovanými parametry byly pravděpodobnost dosažení 30%, 50% a 70% zmírnění bolesti na VAS během 24 týdnů léčby a medián doby, za kterou tohoto milníku dosáhlo 50 % pacientů.

Výsledky

Větší pravděpodobnost dosažení 30%, 50%, resp. 70% zmírnění bolesti měli pacienti léčení baricitinibem:

  • poměr rizik (HR) ve srovnání s placebem 1,7, 1,9, resp. 2,5 (p < 0,001),
  • HR ve srovnání s adalimumabem 1,1 (p = 0,145), 1,2 (p = 0,032) a 1,3 (p = 0,003).

Medián času, po kterém pacienti dosáhli 30%, 50% a 70% zmírnění bolesti, činil:

  • 1,9, 4,0, resp. 12,4 týdne u baricitinibu,
  • 2,0, 7,9, resp. 20,0 týdne u adalimumabu,
  • 4,6, 14,0, resp. > 24 týdnů u placeba.

Podíl pacientů s dosažením 50% zmírnění bolesti v průběhu 24 týdnů léčby je zachycen v následujícím grafu:


Obr. Kumulativní incidence 50% zmírnění bolesti během 24 týdnů ve studii RA-BEAM

Překlad obrázku (titulek a popisky):

  • kumulativní incidence
  • baricitinib
  • adalimumab
  • placebo
  • Čas (týdny) do nejméně 50% zmírnění bolesti dle VAS

Účinek baricitinibu na zmírnění bolesti byl navíc nezávislý na její počáteční intenzitě, zatímco při podávání placeba nebo adalimumabu se zmírnění bolesti lišilo podle vstupní hodnoty na VAS.

Závěr

Baricitinib v této studii prokázal rychlejší a výraznější zmírnění bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou než adalimumab a placebo bez ohledu na její počáteční intenzitu.

(pez)

Zdroj: Taylor P. C., Fleischmann R., Perkins E. et al. Rapid and sustained pain improvement in rheumatoid arthritis patients treated with baricitinib compared to adalimumab or placebo. Arthritis Rheumatol 2017; 69 (suppl. 10): abstract n. 855.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se