Baricitinib ulevuje od bolesti i při refrakterní revmatoidní artritidě

17. 9. 2019

Pacienti, kteří netolerují inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNFi) nebo na ně nereagují, často pociťují bolest, jež významně zhoršuje jejich kvalitu života. Post hoc analýza studie fáze III RA-BEACON proto posuzovala účinek inhibitoru Janusových kináz baricitinibu na bolest právě u těchto pacientů, s ohledem na jejich předcházející léčbu a výchozí potíže.

Studie RA-BEACON přitom již předtím ukázala, že baricitinib v dávce 2 mg a 4 mg podávaný 1× denně představoval u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří užívali 1 či 2 klasická chorobu modifikující léčiva (DMARDs) a nedostatečně reagovali na biologickou léčbu ≥ 1 TNFi (nebo ji netolerovali), signifikantní klinické zlepšení ve srovnání s placebem.

Metodika studie

Celkem 527 pacientů bylo randomizováno k užívání placeba (n = 176) nebo baricitinibu v dávce 2 mg (n = 174) či 4 mg (n = 177) 1× denně po dobu 24 týdnů. Míra bolesti byla při každé návštěvě pacienta posuzována pomocí vizuální analogové škály (VAS, 0−100 mm). Primární cílový parametr, tj. podíl pacientů, kteří zaznamenali ≥ 30%, ≥ 50% a ≥ 70% úlevu od bolesti ve 12. týdnu, byl mezi jednotlivými rameny porovnán za pomocí logistických modelů. Rovněž byla porovnána úleva od bolesti v rámci jednotlivých podskupin (bolest < medián [68 mm] vs. ≥ medián; počet předchozích TNFi [1 vs. > 1]; předchozí biologická DMARDs [< 3 vs. ≥ 3]).

Výsledky

Průměrné výchozí skóre bolesti bylo 65, 62 a 66 mm pro skupiny placebo, baricitinib 2 mg a baricitinib 4 mg. Zhruba 40 % pacientů bylo dříve léčeno > 1 TNFi a 25 % bylo léčeno ≥ 3 biologickými DMARDs, což představuje skupinu s vysoce refrakterním onemocněním. Ve 12. týdnu dosáhlo v obou skupinách s baricitinibem signifikantně více pacientů úlevy od bolesti oproti placebu, a to na všech úrovních (≥ 30%, ≥ 50% a ≥ 70% úleva; p < 0,05 pro všechna srovnání). Výsledky byly konzistentní bez ohledu na výchozí intenzitu bolesti.

Předchozí léčba inhibitory TNF měla určitý vliv na dosažení alespoň 70% úlevy od bolesti, avšak pouze omezený efekt na nižší úrovně. Na jednotlivých úrovních úlevy od bolesti byla pozorována variabilita v odpovědi na léčbu u pacientů s < 3 vs. ≥ 3 biologickými DMARDs v anamnéze. Bez ohledu na farmakologickou anamnézu bylo u pacientů užívajících 2 nebo 4 mg baricitinibu pravděpodobnější, že dosáhnou kterékoliv úrovně úlevy od bolesti, než u pacientů s placebem.

Závěr

Baricitinib v dávce 2 mg i 4 mg poskytl pacientům, kteří nereagovali na léčbu biologickými DMARDs nebo ji netolerovali, významnější úlevu od bolesti než placebo, a to bez ohledu na výchozí bolest a předchozí léčbu.

(mir)

Zdroj: Pope J. E., Quebe A., Zhu B. et al Assessment of pain relief with baricitinib by treatment history in patients with refractory rheumatoid arthritis. Arthritis Rheumatol 2018; 70 (suppl. 10): abstract n. 2531.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se