Baricitinib snižuje hladinu glykosylovaných proteinů akutní fáze u pacientů s revmatoidní artritidou

25. 4. 2018

Na výroční konferenci American College of Rheumatology (ACR) konané v listopadu 2017 v San Diegu byl prezentován poster s výsledky post hoc analýzy klinické studie RA-BEAM. Předmětem analýzy byly hladiny glykosylovaných proteinů akutní fáze u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA), kteří byli léčeni baricitinibem.

GlycA jako marker u pacientů RA

GlycA je nedávno objevený biomarker systémového zánětu, jehož hodnota je spojena s koncentrací glykosylovaných proteinů akutní fáze. Měření GlycA může být užitečné při posuzování aktivity onemocnění. Prokázána byla také jeho souvislost se subklinickým kardiovaskulárním onemocněním u pacientů s RA. Autoři prezentovaného posteru si dali za cíl zhodnotit hladiny GlycA u nemocných, kteří byli léčeni perorálním inhibitorem Janusových kináz baricitinibem v rámci klinických studií fáze II a III.

Metodika a průběh studií

V klinickém hodnocení fáze II bylo celkem 301 pacientů randomizováno v poměru 2 : 1 : 1 : 1 : 1 k podání placeba nebo baricitinibu v dávce 1, 2, 4 nebo 8 mg 1× denně po dobu 12 týdnů. Ve 12. týdnu byly nemocní na placebu a nejnižší dávce baricitinibu rerandomizováni v poměru 1 : 1 k podání baricitinibu v dávce 2 mg 2× denně nebo 4 mg 1× denně, ostatní pokračovali v dosavadním léčebném režimu.

V hodnocení fáze III (studie RA-BEAM) bylo celkem 1305 pacientů randomizováno v poměru 3 : 3 : 2 k podání placeba, baricitinibu 4 mg 1× denně nebo adalimumabu v dávce 40 mg každé 2 týdny.

Hladiny GlycA byly hodnoceny pomocí NMR spektroskopie při vstupu do studie a v týdnech 12 a 24. V prezentované post hoc analýze byly změny vstupních hodnot ve 12. týdnu porovnávány mezi léčenými skupinami bez adjustace na mnohočetné srovnání.

Výsledky

Léčba baricitinibem ve studii fáze II měla za následek snížení hladin GlycA ve 12. týdnu, a to úměrně použité dávce (snížení o 7,7 % u pacientů na 1 mg, o 14,4 % u nemocných užívajících 8 mg denně). Výsledky ve 24. týdnu byly podobné.

Ve 12. týdnu studie RA-BEAM byl pokles hladiny GlycA u pacientů na baricitinibu signifikantně větší (o 110,9 ± 3,8 μmol/l) ve srovnání s placebem (pokles o 13,6 ± 3,9 μmol/l; p ≤ 0,001) i adalimumabem (pokles o 98,7 ± 4,7 μmol/l; p ≤ 0,05). Snížení hladin GlycA bylo podobné bez ohledu na souběžné užívání statinů.

Závěr

Baricitinib snižuje hladinu GlycA úměrně použité dávce, a to bez ohledu na souběžné užívání statinů. Vzhledem k tomu, že hladina GlycA představuje marker kardiovaskulárního rizika, by toto snížení pozorované u pacientů s RA mohlo naznačovat, že léčba baricitinibem přispívá ke snížení celkového rizika kardiovaskulárního onemocnění. Pro potvrzení jsou však třeba dlouhodobé studie.

(este)

Zdroj: Kremer J., Emery P., Connelly M. A. et al.: Baricitinib reduces GlycA levels in phase 2 and phase 3 clinical trials in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis [abstract]. Arthritis Rheumatol 2017; 69 (suppl. 10): abstract n. 415. Dostupné na: http://acrabstracts.org/abstract/baricitinib-reduces-glyca-levels-in-phase-2-and-phase-3-clinical-trials-in-patients-with-moderate-to-severe-rheumatoid-arthritis/Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se