Baricitinib inhibuje radiograficky hodnocenou progresi poškození kloubů

5. 9. 2017

Ve 24 týdnů trvající klinické studii fáze III RA-BUILD baricitinib, inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, prokázal účinnost u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na konvenční systémová chorobu modifikující léčiva (csDMARDs). Pacientům byla nabídnuta účast v prodloužení studie.

RA-BEYOND − prodloužení klinické studie RA-BUILD

V původní studii RA-BUILD byli pacienti randomizováni do 3 ramen: placebo (228 nemocných), baricitinib v dávce 2 mg 1× denně (229) a baricitinib v dávce 4 mg 1× denně (227). V prodloužení RA-BEYOND pacienti s aktivní léčbou pokračují s užíváním stávající dávky léčiva. Pacienti dostávající placebo byli převedeni na baricitinib v dávce 4 mg. Jedním z cílů studie RA-BEYOND je zhodnocení radiograficky hodnocené progrese strukturálního poškození kloubů. První analýza dat proběhla po celkem 48 týdnech léčby.

Poškození kloubů bylo měřeno pomocí celkového Sharpova skóre modifikovaného dle van der Heijdeové (mTSS). K analýze dat byly využity metody, jež umožňují zohlednit chybějící data, a to lineární extrapolace a metoda LOCF (last observation carried forward, tj. metoda extrapolace posledních získaných údajů). Při využití metody LOCF byla analyzována také data nemocných, kteří užili záchrannou medikaci. Pacienti byli pro hodnocení rozděleni do skupin dle původní léčby ve studii RA-BUILD.

Výsledky

Pomocí lineární extrapolace bylo zjištěno, že ve 24. a 48. týdnu byly progrese dle mTSS, kostní eroze a zúžení kloubní štěrbiny významně odlišné u skupin s aktivní léčbou ve srovnání s placebem. Pomocí získaných dat / LOCF metody bylo zjištěno, že k signifikantní inhibici radiograficky hodnocené progrese kloubního poškození ve 48. týdnu studie došlo ve srovnání s placebem pouze ve skupině s vyšší dávkou baricitinibu.

Závěr

U pacientů s revmatoidní artritidou s intolerancí csDMARDs či nedostatečnou odpovědí na tato léčiva vedlo téměř rok trvající užívání 4 mg baricitinibu denně k významné inhibici progrese kloubního poškození hodnoceného radiograficky.

(jam)

Zdroj: van der Heijde D., Dougados M., Chen Y.-C. et al. THU0168 Baricitinib inhibits radiographic progression of structural joint damage at 1 year in patients with rheumatoid arthritis (RA) and an inadequate response to csDMARDs. Ann Rheum Dis 2016; 75 (Suppl. 2): 244‒245. Dostupné na: http://ard.bmj.com/content/75/Suppl_2/244.2Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se