Baricitinib dále nezvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod u revmatiků

18. 10. 2019

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají vyšší riziko jak arteriálních, tak venózních okluzí. Analýza prezentovaná na výroční konferenci the American College of Rheumatology / the Association of Rheumatology Professionals (ACR/ARHP) 2018 proto hodnotila kardiovaskulární riziko u nemocných, jimž byl podáván selektivní inhibitor Janusových kináz baricitinib indikovaný v léčbě aktivní RA.

Analyzovaná data

Analyzováno bylo 8 studií fáze I−III s baricitinibem, mezi nimiž byly jak placebem kontrolované, tak i studie srovnávající přímo dvě různé dávky baricitinibu (2 a 4 mg). Hodnocen byl výskyt významných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiovascular events, tzn. smrt z kardiovaskulárních příčin, cévní mozková příhoda a infarkt myokardu) a případů arteriální trombózy, hluboké žilní trombózy a/nebo plicní embolie (HŽT/PE).

Výsledná zjištění

Do analýzy bylo zahrnuto 3492 pacientů, kteří byli baricitinibem léčeni celkem 7860 pacientoroků s mediánem délky léčby 933 dní u 1 nemocného. Výskyt MACE i případů arteriální trombózy byl obecně nízký. Nebyl zaznamenán rozdíl mezi skupinami léčených baricitinibem v různých dávkách ani mezi léčenými a těmi, jimž bylo podáváno placebo. Incidence se nezvyšovala s prodlužující se délkou expozice.

Případů hluboké žilní trombózy a/nebo plicní embolie bylo zaznamenáno více v průběhu 24týdenního sledování ve skupině léčené dávkou 4 mg denně (n = 6) než ve skupině, které bylo podáváno placebo (n = 0). Tento rozdíl se však nepotvrdil při následném sledování po přechodu z placeba nebo nižší dávky baricitinibu na terapii 4 mg baricitinibu denně. Při dlouhodobější expozici nebyl pozorován rozdíl ve výskytu venózních okluzí mezi pacienty s dávkami 2 a 4 mg baricitinibu.

Incidence trvalého ukončení terapie z důvodu HŽT/PE byla nízká a u nemocných s touto komplikací byly identifikovány známé rizikové faktory (vyšší BMI, vyšší věk, užívání inhibitorů COX-2, anamnéza prodělané HŽT/PE).

Závěr

Výskyt MACE a arteriálních trombóz byl u pacientů léčených baricitinibem nízký. Výskyt HŽT/PE koreloval s incidencí uváděnou v literatuře u pacientů s RA a nebyl závislý na dávce.

(pab)

Zdroj: Weinblatt M., Taylor P. C., Burmester G. R. et al. Cardiovascular safety – update from up to 6 years of treatment with baricitinib in rheumatoid arthritis clinical trials. Arthritis Rheumatol 2018; 70 (Suppl. 10): abstract n. 2815.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se